КАДА је реч о копродукцијским издањима, матични издавач је дужан да обезбеди гаранције и сертификате који потврђују да је коришћени материјал по важећим стандардима Србије – објашњава Кебин. – Ако уз књиге иде и играчка, прилаже се и документација о материјалу и бојама који су коришћени за њену израду. Уколико издавач сам организује штампање у иностранству, од штампарије тражи документацију и о сертификацији саме штампарије и о папиру и бојама који се користе за књиге.