КОД ПРИВАТНИХ ЛЕКАРА НА РАЧУН ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

LEKARIЗдравствене услуге које здравствене установе не могу да пруже у року од 30 дана, пацијенти могу обавити у другој установи, односно приватној пракси, а новац који за то  плате рефундирати од Републичког фонда за здравствено осигурање.

У РФЗО објашњавају да осигураном лицу, дакле свакоме ко има редовно оверену здравствену књижицу, а које не може да буде примљено на заказани преглед у року од 30 дана од дана јављања здравственој установи, она је дужна да на лекарском упуту упише и печатом овери датум заказаног прегледа или да му изда писмену потврду. Потврду издаје здравствена установа у коју је осигураник упућен од изабраног лекара.

У случају када здравствена установа одбија да изда потврду, пацијент се може обратити заштитнику права осигураника и поднети пријаву о повреди права из здравственог осигурања. Заштитник потом предузима све како би се преглед осигураног лица обавио у прописаном року у здравственој установи у коју је пцијент упућен.

Уколико то, пак, није могуће, заштитник доставља писани одговор о поднетој пријави у којем се наводе све чињенице релеватне за поступак рефундације трошкова ако осигураник преглед обави у приватној пракси. Писани одговор заштитника права осигураних лица сматра се доказом о датуму јављања здравственој установи уместо потврде здравствене установе о разлозима због којих осигурано лице није примљено на преглед.

Осигурано лице може да обави потребни преглед – лабораторијске анализе, рендген или ултразвучне прегледе, медицинску рехабилитацију и специјалистичко-консултативне прегледе који се обављају на примарном нивоу здравстене заштите, као и специјалистичко-консултативне и дијагностичке прегледе који се обављају на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите у приватној пракси и да након тога поднесу захтев матичној филијали РФЗО за рефундацију плаћених трошкова за пружене здравствене услуге. Уколико филијала утврди да је захтев за рефундацију основан, новац ће осигураном лицу бити враћен у висини стварних трошкова, уз умањење за износ партиципације, ако осигурано лице има обавезу плаћања партиципације за пружени износ.

У првој половини ове године, заштитницима права осигураних лица поднето је више од 60 пријава о повреди права из здравственог осигурања, од тога 51 осигурано лице је поднело пријаву јер први преглед није заказан у року од 30 дана, а 12 осигураних лица је пријаву поднело јер није могло да обави преглед у здравственој установи због квара апарата, најчешће колоноскопа, мамографа и гастроскопа. Здравствене установе које најчешће нису издавале потврде осигураним лицима су, према подацима РФЗО, Клинички центар Војводине, Клинички центар Ниш, ВМА, Општа болница Зрењанин, Дом здравља Трстеник и Здравствени центар Врање.

Поступајући по захтевима за рефундацију од јануара до јуна ове године, РФЗО је утврдио да су 292 захтева основана и осигураним лицима је рефундирао средства у износу од 1.491.332 динара. Највећи број захтева био је код осигураника с подручја филијале Ужице – 98, затим филијале Зрењанин 66 и филијале Ниш 26, док је у осталим филијалама поднет и решен знатно мањи број захтева.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/%d0%ba%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d1%87%d1%83%d0%bd-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0/

error: Content is protected !!