НАЈАВЉЕНА СТРОЖИЈА КОНТРОЛА СТАНОДАВАЦА-ОЧЕКУЈЕ СЕ СКОК КИРИЈА ЗА 20 ПРОЦЕНАТА

izdajem-stanПодстанари коjи плаћаjу месечну кириjу 200 евра, уколико немаjу уговор о закупу, могу да рачунаjу да ће им газде по том основу од jесени наjвероватниjе подићи цену закупа на око 240 евра, будући да порезници од тад наjављуjу стогу контролу власника станова коjи зарађуjу на издавању некретнина.

Уколико станодавци буду уредно склапали уговоре о закупу некретнина, и на то плаћали припадаjући порез од 20 одсто, таj трошак ће наjвероватниjе укалкулисати своjим станарима, сматраjу у агенциjама за промет некретнина.

Наjаву коjа се поjавила у медиjима а према коjоj порезници од jесени почињу строгу контролу станодаваца како би станодавци почели да склапаjу уговоре о издавању некретнина и на то плаћали порез, власник агенциjе феникс Предраг Симовски коментарише: „Даj боже“.

Истичући да су тако сигурниjи и више заштићени и станар и газда, он додаjе да и сам плаћа такав порез.

Са друге стране, он не спори да ће таква регулатива да подигне цене закупа.

„Mислим да ће доћи до повећања кириjа, jер колико знам плаћа се порез од 20 одсто“, рекао jе он.

Симовски jе рекао да jе пракса до сада била таква да су порез на издавање некретнине махом плаћале газде коjе су простор издавале фирмама, jер кад правно лице изнаjмљуjе простор, мора да буде регистровано на адреси на коjоj и обавља делатност.

„Tо онда захтева уговор са станодавцем, неки основ, а то jе обично уговор о закуп“, обjаснио jе Симовски додаjући да и станодавци онда кажу „наша цена jе толика, а ако хоћете уговор, ви плаћате разлику за порез“.

„Станодавац каже ‘то повлачи мени трошак нећу то да имам’, па коме одговара – одговара“, обjашњава саговорник Танјуга.

Према проценама, око 260.000 станова издаjе се у Србиjи, а од тога jе око 74.000 само у Београду. Tек за jедан одсто издатих станова постоjи и уговор о закупу.

У Порескоj управи Србиjе данас су рекли Танјугу да предузимаjу активности како би порески обвезници коjи желе да поштуjу закон то могли jедноставно и лако да ураде, али предузимаjу и активности како би обезбедиле извршења коjа су усмерена на оне коjи упорно не поштуjу прописе.

Порезници су данас позвали грађане коjи зарађуjу на основу издавања некретнина да поднесу одговараjућу пореску приjаву и плате припадаjући порез.

Kако би мотивисали станодавце да плате порез на издавање, порезници су израдили флаjере, а позивали су и грађане да путем Пореског аларма, приjављуjу оне на коjе сумњаjу да имаjу станаре а на то не плаћаjу порез.

Порезници станодавцима: Поднесите приjаву и платите порез

Пореска управа Србиjе позвала jе грађане коjи зарађуjу на основу издавања некретнина да поднесу одговараjућу пореску приjаву и плате припадаjући порез, а ако буду утврђене неправилности пореским обвезницима ће бити наложено да их отклоне.

„Градани коjи поседуjу некретнине, дужни су да одмах после склапања уговора о њиховом закупу, приjаве да су по том основу почели да остваруjу приходе“, речено jе Танјугу у Порескоj управи.

Kако би мотивисали станодавце да плате порез на издавање, порезници су израдили флаjере, а позивали су и грађане да, путем Пореског аларма, приjављуjу оне на коjе сумњаjу да имаjу станаре а на то не плаћаjу порез.

„Jедна од активности у циљу откривања избегавања плаћања пореза jесте и Порески аларм, путем коjег може да се приjави лице за коjе се сумња да остваруjе а не приjављуjе приходе по основу издавања непокретности у закуп“, речено jе Танјугу у Порескоj управи, уз опаску да сумњиве случаjеве грађани могу да приjаве на wеб адресама www.порескиаларм.рс и порескиаларм.гов.рс.

Порезници поручуjу станодавцима да пореске приjаве ПП OПO подносе према месту пребивалишта у року од 30 дана, након што закључе уговор о закупу или подзакупу, а формуларе за приjаву могу да преузму са саjта ове институциjе.

Уз приjаву се прилаже и уговор о закупу.

Уколико станодавац ниjе поднео пореску приjаву, а Пореска управа има сазнања да остваруjе приходе по том основу, порезници ће та сазнања проверити, а затим и „утврдити законитости и правилности испуњавања пореске обавезе“.

„Aко се у порескоj контроли утврде неправилности или пропусти, пореском обвезнику се налаже да их отклони“, обjашњаваjу.

Пореска управа, како су навели, предузима значаjне активности како би порески обвезници коjи желе да поштуjу закон то могли jедноставно и лако да ураде, као и активности на обезбеђивању извршења коjа су усмерена на оне коjи упорно не извршаваjу обавезе и не поштуjу прописе.

ТАНЈУГ

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/%d0%bd%d0%b0%d1%98%d0%b0%d0%b2%d1%99%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b0/