ОДЛУКЕ СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

VECE222Друга седница Општинског већа одржана је 27. јуна, о чему смо већ писали. Пошто је и ова седница била затворена за јавност и новинаре, чекало се званично саопштење од скупштинске службе о одлукама које су донесене. Саопштење је издато и одлуке Већа су следеће: 

– Утврђен је предлог Одлуке о Општинском већу Општине Смедеревска Паланка, који ће бити упућен на усвајање Скупштини општине, а реч је о усаглашавању Одлуке са Законом о локалној самоуправи и Статутом Општине;

– Предлог Одлуке о Мрежи објеката, васпитних група, броја деце и броја запослених у Предшколској установи „Чика Јова Змај“ у Смедеревској Паланци, за радну 2016/2017. годину, поново је враћен Предшколској установи „Чима Јова Змај“, ради допуне;

– Као неосноване, одбијене су жалбе на решења Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода, којима су утврђене обавезе на име коришћења комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама и испред пословних просторија у пословне сврхе, држања средстава за игру и истицања фирме на пословном простору.

– Понуда Етно села „Моравски конаци“ из Велике Плане, за ангажовање туристичког возића на подручју града, није прихваћена, обзиром да возић не испуњава услове за учешће у саобраћају;

– На предлог Општинске туристичке организације усвојен је захтев Извиђачког савеза за одржавање кампа на излетишту „Микуља“, на путу за Малу Плану;

– На предлог Одељења за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе, донет је закључак о одређивању локације за привремену сезонску продају воћа и поврћа на јавним површинама у периоду од 1. јула до 31. новембра 2016. године, с тим што је новчана накнада за коришћење наведеног простора одређена на основу Одлуке о локалним комуналним таксама;

– Усвојен је Извештај Одељења за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке послове о наплати заузећа јавне површине за постављање тезги за продају поклона за Осми март;

– Поводом извештаја Комисије за процену улагања на базену „Милан Елезовић“ у Смедеревској Паланци, закључено је да се председник општине овласти да формира нову комисију, која ће сачинити прецизнији извештај;

– Одбијен је захтев Спортског удружења „Радник 1966“ за давање на коришћење стадиона на Колонији, који припада Фудбалском клубу Радник;

– Усвојен је захтев Графичког студија Print shop за давање на коришћење земљишта за постављање билборда у улици Трг хероја, на раскрсници улица Вука Караџића, Првог српског устанка и 20. јула, као и улици Краља Петра Првог, код семафора на Колонији;

– Захтев грађана за асфалтирање дела улице Јове Торбице у Смедеревској Паланци упућен је на реализацију ЈП „Паланка стан“, у чијој надлежности је изградња, одржавање и заштита локалних путева, улица и саобраћајница;

– Поводом обраћања Саобраћајног предузећа „Ласта“ у Смедеревској Паланци, у вези са обављањем превоза нерегистрованих превозника на територији општине Смедеревска Паланка, саобраћајни инспектор је задужен да изврши контролу и проверу истинитости тих навода и предузме одговарајуће активности у складу са својим надлежностима;

– На захтев ЕПС Дистрибуције, погон у Смедеревској Паланци, дата је сагласност за изградњу, односно постављање и монтажу компактне полуукопане трафо-станице 10/0,4 киловата, поред Градског парка код Трга хероја у Смедеревској Паланци, и то након спроведене конверзије предметног земљишта;

– Усвојен је захтев стрелаца противградне заштите за исплату накнаде за рад, с тим што ће се исплата вршити сукцесивно у зависности од могућности односно средстава у буџету;

– У вези са захтевом МЗ Башин за уређење путева на територији Месне заједнице, закључено је да се упути захтев ЈП „Паланка“ на даљу реализацију;

– Такође, од Месне заједнице Башин, која је тражила средства за уређење простора, затражено је да уради предмер и предрачун потребних радова, као и да се сачини извештај и изврши контрола утрошених средстава која су до сада пренета из буџета Општине, а у вези са другим делом захтева који се односи на сечење шибља и врзина поред пута – закључено је на Комунална инспекција наложи и предизме мере из своје надлежности;

– Због недостатка средстава у буџету Општине, као и због чињенице да није спроведен јавни конкурс за доделу средстава удружењима, одбијени су захтеви за доделу средстава „Књижевном клубу 21“, Културно-уметничком друштву „Селевац“, КУД-у „Абрашевић“, Удружењу „УЛУБ“ и Удружењу „Арс“,  а удружењу „Видовача“ је одобрено 20.000 динара, обзиром на значај манифестације посвећене Пери Тодоровићу;

– Захтев удружења „Амаро дром“ за доделу простора на коришћење, одбијен је, јер Општина тренутно нема на располагању адекватан простор, а уколико га убудуће буде имала, Веће је спремно да поменуто питање поново размотри;

– На предлог Комисије за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу, одобрена су средства за укупно четири брачна пара, с тим што ће исплата бити реализована након достављања рачуна о извршеним интервенцијама.

На другој седници, Општинско веће је разматрало и значајан број захтева и жалби појединачних лица, и донела одговарајуће одлуке у складу са законом.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/%d0%be%d0%b4%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%b5-%d1%81%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3-%d0%b2%d0%b5/