12. СЕДНИЦА СО СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЗАКАЗАНА ЗА ПЕТАК 1. НОВЕМБАР

Петар Милић, председник Скупштине општине Смедеревска Паланка, заказао 12. седницу овог сазива локалног парламента за петак 1. новембар у 10 часова.     

                                                                         ДНЕВНИ РЕД:

 1. Предлог одлуке о престанку права коришћења и управљања на непокретностима Јавног предузећа „Паланка“ и преузимању наведених права од стране општине Смедеревска Паланка
 2. Предлог одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавним предузећем „Паланка“ у Смедеревској Паланци
 3. Предлог Одлуке о престанку права коришћења и управљања на непокретностима јавног предузећа „Паланка развој“ и преузимању наведених права од стране општине Смедеревска Паланка
 4. Предлог одлуке о обезбеђивању јавног осветљења на територији општине Смедеревска Паланка
 5. Предлог Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 6. Предлог Одлуке о покретању иницијативе за уношење нових катастарских општина и исправку назива насељеног места и катастарских општина
 7. Предлог Извештаја о извршењу буџета општине Смедеревска Паланка за период 01.01.2019.- 30.09. 2019. године
 8. Предлог Програма о изменама и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта, изградње и одржавања комуналне инфраструктуре у општини Смедеревска Паланка са финансијским планом за 2019. годину
 9. Предлог измена Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Смедеревска Паланка за 2019. годину
 10. Разматрање Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Смедервска Паланка за 2018/2019. годину
 11. Разматрање Извештаја ликвидационог управника о спроведеном поступку ликвидације на Спортском организацијом Градски фудбалски клуб „Јасеница 1911“ у ликвидацији
 12. Предлог Одлуке о окончању поступка ликвидације над Спортском организацијом Градски фудбалски клуб „Јасеница 1911“ у ликвидацији
 13. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈKП „Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2019. годину
 14. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења субвенција ЈKП „Водовод“ из буџета општине Смедервска Паланка за 2019. годину
 15. Доношење Решења о давању сагласности на измене Плана рада Дома здравља у Смедервској Паланци за 2019. годину
 16. Доношење Решења о давању сагласности на измене Ценовника ЈKП „Општинска гробља Смедеревска Паланка“ о коришћењу јавних паркиралишта
 17. Доношење Решења о разрешењу в.д. директора Центра за социјални рад у Смедеревској Паланци и именовању в.д директора Центра за социјални рад у Смедеревској Паланци
 18. Доношење Решења о разрешењу в.д. директора Апотеке „Здравље“ у Смедеревској Паланци и именовању в.д. директора Апотеке „Здравље“ у Смедеревској Паланци
 19. Доношење Решења о разрешењу председника и члана Kомисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Смедеревска Паланка и именовању председника и члана Kомисије
 20. Доношење Решења о разрешењу Школског одбора Средње школе „Жикица Дамњановић“ у Смедеревској Паланци и именовању Школског одбора Средње школе „Жикица Дамњановић“ у Смедеревској Паланци
 21. Доношење Решења о разрешењу члана Школског одбора Музичке школе „Божидар Трудић“ у Смедеревској Паланци (представника савета родитеља) и именовању члана Школског одбора Музичке школе „Божидар Трудић“ (представника Савета родитеља)
 22. Доношење решења о разрешењу члана Школског одбора ОШ „Радомир Лазић“ у Азањи (представника запослених) и именовану шлана Школског одбора ОШ „Радомир Лазић“ у Азањи (представника запослених)
 23. Доношење Решења о разрешењу члана Школског одбора ОШ „Никола Тесла“ у Голобоку (представника Савета родитеља) и именовању члана Школског одбора ОШ „Никола Тесла“ у Голобоку (представника Савета родитеља)
 24. Доношење Решења о имени решења о именовању Школског одбора ОШ „Брана Јевтић“ у Kусатку бр. 02-165/2018-02/2 од 15. октобра 2018. године

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/12-sednica-so-smederevska-palanka-zakazana-za-petak-1-novembar/