ДРЖАВА ПРОДАЈЕ ОБЈЕКТЕ И ЗЕМЉИШТЕ У СЕЛЕВЦУ

Републичка дирекција за имовину Србије огласила је продају 31 некретнине у Србији, у државној својини, а међу њима је пољопривредни комплекс, објекти и земљиште у Селевцу.

Непокретности у Селевцу, општина Смедеревска Папанка, постојеће на катастарској парцели број 12145/З КО Селевац; уписане у ЛН број 3868 TO Селевац, које чине објекат број 1, означен као. „зграда пољопривреде“, површине у габариту 156 м²; објекат број 2, означен као „Помоћна зграда*, површине у габариту 291 м²; објекат број 3, означен као „Помоћна зграда”; површине у габариту 170 м²; објекат број 4., означен као „Помоћна эграда“, површине у габариту. 113 м²; објекат број 5, означен као „Помоћна зграда“, површине у габариту 315 м²; објекаг број 6, означен као „Помоћна  зграда“, површине у габариту 315 м²; објекат број 7, означеи као „Помоћна зграда“, површине у габариту 105 м²; објекат број 8, означен као. „Зграда пољопривреде“, површине у габариту 30 м²; објекат број 9, означен чао „Помоћна зграда – део“, површине у габариту 212 м² и објекат број 10, означен као , „Помоћна  зграда-део“; површине у габариту 69 м², и земљиште које чини катастарска парцела  број 12145/3, укупне површине 10958 м². HEПOKPETHOCTH СЕ ПРОДАЈУ КАО ЈЕДИНСТВЕНА ЦЕЛИНА

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/drzava-prodaje-objekte-i-zemljiste-u-selevcu/