ЈОШ 500.000 ГРАЂАНА НИЈЕ ПОДНЕЛО ЗАХТЕВЕ ЗА НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ

Више од 500.000 осигураних лица није поднело захтев за замену папирне здравствене књижице здравственом картицом Републичком фонду за здравствено осигурање, те они здравствену заштиту могу остварити само у случају хитне медицинске помоћи.

Ти осигураници, како кажу у РФЗО, у сваком тренутку могу поднети захтев за нову здравствену картицу и добити потврду која важи до издавања картице. „Потврда ПЗК“ омогућава им да остваре пун обим права из здравственог осигурања.

„Потврда се не издаје деци, трудницама и породиљама, који све до уручења здравствене картице могу користити стару здравствену књижицу, без обзира што она није оверена, као ни пензионерима који имају трајно оверену стару здравствену књижицу, коју могу користити све до уручења здравствене картице“, речено је Тањугу у РФЗО.

До данас је здравствене картице добило око 5,8 милиона осигураних лица, а у Заводу за израду новчаница је у изради још око 60.000 картица.

Појашњавају да осигурана лица која су пре 1. јануара 2017. године имали оверене старе здравствене књижице, здравствену заштиту остварују на основу тих књижица и то до истека овере, односно до уручења здравствене картице. 

„Након истека овере старе здравствене књижице, или у случају губитка оверене старе здравствене књижице, здравствена заштита остварује се на основу Потврде ПЗК коју издаје матицна филијала Републицког фонда под условом да је предат захтев за замену здравствене књижице здравственом картицом“, појашњавају у РФЗО.

Напомињу да је Образац ПЗК прописан Правилником о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите, као и да лице са издатом потврдом остварује сва права из обавезног здравственог осигурања у року важења потврде. 

„У том смислу, здравствене установе су дужне да пруже услугу осигураном лицу које нема здравствену картицу, али има уредно издату потврду ПЗК“, закључују у РФЗО.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/jos-500-000-gradjana-nije-podnelo-zahteve-za-nove-zdravstvene-knjizice/