НА СНАЗИ НОВА ПРАВИЛА ЗА ИЗДАВАЊЕ МЕСЕЧНИХ КАРАТА У ЛАСТИ

Из Ласте обавештавају путнике да сходно промени начина рада и система продаје карата, о новим правилима приликом издавања месечних карата:

1.Захтев-списак за издавање месечних карата путници достављају у истом облику у којем су достављали до сада:
-пуно име и презиме путника,
-број нове легитимације,
-релацију путовања (почетну и завршну станицу)
-период путовања- цео месец, прва половина месеца (01-15.), друга половина месеца (16-31.).

2.За нове раднике или ученике који не поседују легитимацију, на списку навести да је нов радник или ученик и обавезно доставити једну фотографију и 300,00 динара за нову легитимацију.

3.У случају да је дошло до губљења, уништења легитимацие или мењања релације путовања издаје се нова легитимација- поступак је исти као код новог лица.

4.За сваку накнадну промену у достављеним списковима путници су дужни да писмено и благовремено обавесте.

5.Приликом преузимања месечних маркица, лице које буде преузимало исте, мора донети овлашћење од стране фирме са подацима:
-име и презиме,
-јединствени матични број грађана,
-број личне карте и место издавања,
-сврху овлашћења-преузимање месечних маркица за месец…

Месечне маркице важе од 01.-ог код карте за цео месец и прву половину месеца, односно од 16.-ог у месецу код карте за другу половин

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/na-snazi-nova-pravila-za-izdavanje-mesecnih-karata-u-lasti/