НОВИНЕ У ГИМНАЗИЈАМА: ОБАВЕЗНЕ ВЕЖБЕ И ВИШЕ ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА

Вежбе из појединих обавезних предмета – страни језик, биологија, хемија, као и нови изборни програми, новине су које предвиђа наставни план за гимназије који је урадила Радна група Министарства просвете.

Наставни план урађен је за сва три типа гимназија – општи, друштвено-језички и природно-математички смер, а Завод за вредновање образовања и васпитања ће на основу њега израдити наставне програме за први разред гимназије.

Редефинисани наставни план уводи вежбе код једног броја обавезних наставних предмета – страни језик, биологија, хемија и нове изборне програме, поред постојећих грађанско васпитање или верска настава и други страни језик.

Нови изборни програми су: Језик, медији и култура; Појединац, група и друштво; Здравље и спорт; Образовање за одрживи развој; Уметност и дизајн; Примењене науке (у трећем и четвртом разреду овај предмет се дели на науке које усмеравају ученике ка медицинским наукама и науке које усмеравају ка техничким наукама).

Затим, Уметност и дизајн; Основи геополитике; Економија и бизнис; Религије и цивилизације; Методологија научног истраживања; Савремене технологије.

Редефинисани наставни програми засновани су на исходима учења. Новине имају за циљ повећање квалитета, релевантности и ефикасности општег средњег образовања, повећање обухвата ученика општим средњим образовањем и васпитањем, саопштило је Министарство просвете.

Радна група је имала задатак да у складу са правцима из Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године и акцијама из Акционог плана припреми смернице развоја општег средњег образовања.

Принципи за израду смерница били су: поступност у увођењу новина, поступна припрема школа, наставника и ученика за новине које су усмерене на остваривање дугорочних циљева образовања дефинисаних у Стратегији (квалитет, обухват, релевантност, ефикасност).

Затим, изборност, већа понуда изборних програма у циљу боље припреме ученика за наставак школовања, избор занимања, али и већег задовољства ученика образовањем и интердисциплинарност, развијање функционалног знања и компетенција ученика.

Извор Дневник

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/novine-u-gimnazijama-obavezne-vezbe-i-vise-izbornih-programa/