НСЗ И ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА УПУТИЛЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА

Национална служба за запошљавање и општина Велика Плана расписале су Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2017 години.
 Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору са седиштем на територији општине Велика Плана, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, филијала Смедерево-Испостава Велика Плана 
 
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:

  • млади до 30 година старости
  • старији од 50 година
  • вишкови запослених
  • Роми
  • особе са инвалидитетом
  • радно способни корисници новчане социјалне помоћи
  • млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца
  • млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања
  • жртве трговине људима и
  • жртве породичног насиља.

 
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, ЈЛС Велика Плана је разврстана у трећу групу развијености и износи: 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања.

 Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у филијали Смедерево-Испостава Велика Плана (истакнуте су на огласној табли), или на телефон 026/633-035.
 
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2017. године.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/nsz-i-opstina-velika-plana-uputile-javni-poziv-za-subvencije-teze-zaposljivih-lica/