ОБУКА КУЋЕПАЗИТЕЉА 30 000 ДИНАРА

У Привредној комори Србије 25. маја почиње курс за прву генерацију професионалних управника стамбених зграда. Школа ће трајати само седам дана. Завршни испит се полаже у два дела, писмено и усменоПРВИ кандидати за управнике зграда у клупе ће сести 25. маја. Обука у Привредној комори Србији коштаће их 30.000 динара, а пре него што положе испит за лиценцу мораће да одслушају 50 часова курса. Обука ће трајати седам дана, а на списку предавача је 12 особа, међу којима су дипломирани правници, економисти и стручњаци за некретнине.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре донело је Правилник о начину полагања испита и условима за стицање и одузимање лиценце по којем ће се обука спроводити на основу Закона о становању и одржавању зграда. У њему пише да је ПКС дужан да најмање два пута годишње организује полагање испита.

– Испит се полаже у два дела, писмено и усмено. Тест ће имати 40 питања и кандидат ће на њему моћи да освоји максимум 100 поена – наведено је у Правилнику. – Да би положио тест, мораће да одговори тачно на 70 одсто питања. Они који положе писмени део, усмено ће морати да покажу знање одговарајући на додатних 12 питања, односно по четири из сваке области. За пролаз ће им бити довољно осам тачних одговора.

Теме о којима ће учити професионални управници су управљање зградом, правни, финансијски и административни аспекти управљања, осигурање од одговорности професионалног управника, култура и квалитет становања, архитектонске карактеристике зграде. Предавачи ће им говорити и о одржавању зграде, енергетској ефикасности, безбедносним процедурама, осигурању од одговорности управника. Значајно поглавље посвећено је и комуникацији. Како би научили да „прочитају“ понашање будућих клијената, кућепазитељи ће се обучавати и о невербалној комуникацији, а мораће да науче и поглавља попут „слушање као вештина комуникације“, „групна комуникација“, „групно доношење одлука“, „групни конфликт“, као и „вођење састанка“. Услов за стицање звања професионалног управника је средње образовање у четворогодишњем трајању.

Овом делатношћу могу да се баве сви они који имају најмање средњу школу у трајању од четири године, који положе испит и нису осуђивани за неко кривично дело које их чини недостојним за обављање те функције. Професионални управници са лиценцом ће моћи да се запосле у некој фирми која се бави овом делатношћу, моћи ће сами да оснују фирму или да се уз минимална улагања региструју као предузетници и сами за себе обављају тај посао.

ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

ЛИЦЕНЦИРАНИ професионални управник је у обавези да најмање једном годишње ПКС достави важећу полису осигурања, односно информацију о свакој промени у закљученом уговору о осигурању. Уколико то не учини, биће му одузета лиценца. То му следује и ако суд части ПКС утврди да је учинио тежу повреду професионалних стандарда и етичких норми понашања. Иста санкција му је намењена и уколико у поступку пред надлежним органима буде утврђено да је својим радом намерно, односно очигледном непажњом нанео штету током обављања и у вези са обављањем посла професионалног управника.

Извор. Новости

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/obuka-kucepazitelja-30-000-dinara/