ОД 1. ОКТОБРА ПЛАЋАЊА БЕЗ ПЕЧАТА

Све банке у Србији ће, од 1. октобра, морати на својим шалтерима да примају платне налоге фирми и када они нису оверени печатом. Једини услов је да предузећа о томе писмено обавесте банку, једноставном предајом захтева. Ово је омогућено изменом подзаконских аката из области платног промета, што је у надлежности Народне банке Србије. 

– Привредни субјекти који су до сада имали отворене рачуне и на шалтеру користили печат за оверу платних налога у земљи и са иностранством могу једноставно од 1. октобра банци предати писани захтев да више не користе печат. И, банка је дужна да им без анексирања уговора већ наредног дана обезбеди предају потписаних платних налога без обавезе да их клијент овери печатом – истичу у Народној банци Србије.

Иако је још од 2014. године Законом о платним услугама фактички укинута обавезна употреба печата, када је реч о пословима платног промета, то у пракси није заживело. Банке су, најчешће, користиле решења која су од привредника захтевала да користе печат, као што је случај са овером образаца платних налога на шалтеру.

Нова правила аутоматски ће важити за оне који од идућег месеца буду отварали нове рачуне.

– Предузећа и предузетници који отварају нове рачуне нису дужни да од 1. октобра оверавају захтев за отварање рачуна, картон депонованих потписа, налоге за платни промет, менице и друга документа која се односе на платни промет, осим ако то нису изричито захтевали од банке и уговорили с њом – појашњавају у НБС.

ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО

НБС позива привреднике да коришћењем електронског банкарства смање трошкове

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/od-1-oktobra-placanja-bez-pecata/