ОД ДАНАС ПРИМЕНА НОВЕ ОДЛУКЕ О РАДУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

Председник општине Велика Плана, Игор Матковић, донео је одлуку о радном времену угоститељских објеката и самосталних угоститељских радњи у време епидемије изазване заразном болешћу ЦОВИД -19 на територији општине Велика Плана.

Ради спречавања ширења заразне болести COVID -19 изазване вирусом SARS-CoV-2, делатност угоститељских објеката и самосталних угоститељских радњи на територији општине Велика Плана обављаће се према радном времену које је прописано одредбом члана 6. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID -19 („Службени гласник РС“, број 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20 и 111/20).

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о радном времену угоститељских објеката и самосталних угоститељских радњи у време епидемије изазване заразном болешћу COVID -19 на територији општине Велика Плана, број:011-48/2020-1 од 04.09.2020. године.

Ова одлука се примењује од 18. септембра.

Члан 6. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID -19 подразумева да се радно време угоститељских објеката ограничава до 21х (за оне објекте који немају башту), док објекти који имају башту угоститељске услуге могу да пружају до 1 сат иза поноћи.

Члан 6. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID -19

Правна лица и предузетници (послодавци) који обављају делатност у области трговине на мало и услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића, ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера прописаних овом уредбом и утврђених актом послодавца, сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID -19(организовање процеса рада који обезбеђује одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта из става 1. овог члана.

Радно време угоститељских објеката ограничава се тако да објекти који немају башту и ноћни клубови неће радити од 21.00 час до 06.00 часова наредног дана, док објекти који имају башту неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 час, а у отвореном делу објекта (башти) од 01.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/od-danas-primena-nove-odluke-o-radu-ugostiteljskih-objekata-u-velikoj-plani/

1 comment

    • Nik on 18/09/2020 at 21:35

    Isuse, koliko klima uredjaja na fasadi!

Komentari su onemogućeni.