ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА

14. мај 2019. године  С М Е Д Е Р Е В О    САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Окружни штаб за ванредне ситуације Подунавског управног округа одржао је ванредну седницу дана 14. маја 2019. године са почетком у 10,00 часова на којој је разматрао Упозорење на опасност од евентуалних поплава у условима најаве великих количина падавина на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа.
Разматрајући ову тачку дневног реда, Окружни штаб за ванредне ситуације Подунавског управног округа донео је следеће

                                                                          З А К ЉУ Ч К Е

1.Обавезују се ЈП „Србијаводе“ и водопривредна предузећа са територије локалних самоуправа Подунавског управног округа да прате ситуацију на водотоцима Округа уколико водни објекти буду угрожени услед најаве великих количина падавина и предузимају све мере из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину, укључујући и проглашење редовне и ванредне одбране од поплава;

2.  Обавезују се водопривредна предузећа са територије локалних самоуправа да обезбеде свакодневно дежурство руководећег особља и чуварске службе из Оперативног плана у складу са Одговарајућим наредбама;

3. Обезбедити координацију са општинским односно градским штабовима за ванредне ситуације у циљу обезбеђења приправности и предузимања потребних превентивних мера;

4. О свим предузетим мерама редовно извештавати Одељење за ванредне ситуације у Смедереву, Окружни штаб за ванредне ситуације Подунавског управног округа и градски односно општинске штабове за ванредне ситуације локалних самоуправа Подунавског управног округа.

5. Посебно пратити ситуацију на водотоку „Голобочки поток“ који протиче кроз територију града Смедерева и општине Велика Плана и предузимати одговарајуће мере у циљу евентуалне одбране од поплава на потезу месних заједница Сараорци и Лозовик. Кроз контакте представника града Смедерева и и општине Велика Плана предузети кораке на коначној регулацији овог водотока.  Седници су поред чланова Окружног штаба присуствовали представници Одељења за ванредне ситуације у Смедереву, Јавног предузећа „Србијаводе“ водопривредних предузећа са територије локалних самоуправа Округа, као и представници градског односно општинских штабова за ванредне ситуације локалних самоуправа Подунавског управног округа. Седници је председавао Небоша Павловић, Командант Окружног штаба и начелник Подунавског управног округа.

КОМАНДАНТ ОКРУЖНОГ ШТАБА

Небојша Павловић

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/odrzana-vanredna-sednica-okruznog-staba-za-vanredne-situacije-podunavskog-okruga/