ОПОРЕЗИВАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ НЕЛЕГАЛНО УВЕЋАНЕ ИМОВИНЕ ОД МАРТА

Ко не буде могао да докаже да је на законит начин стекао имовину, остаће без 3/4 њене вредности, а ако суд утврди да је имовина стечена кривичним делом, могао би да му буде одузет целокупан незаконито прибављен иметак, предвиђа Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу, чија примена почиње 11. марта.

„На удару“ овог Закона наћи ће се они за које порески органи посумњању односно утврде да за највише три узастопне календарске године, имају разлику изнад 150.000 евра између увећања имовине и пријављених прихода, а уколико буде сумње и на извршење кривичног дела случај ће бити пријављен полицији и тужилаштву, каже за Танјуг председник Удружења судија и тужилаца Србије Ненад Стефановић.

Контролу имовине грађана, према овом Закону, водиће посебна Јединица Пореске управе и ако утврди да постоји незаконито стечена имовина, донеће решење о утврђивању посебног пореза од 75 одсто на пореску основицу, коју чини збир ревалоризоване вредности утврђене незаконито стечене имовине за сваку календарску годину која је била предмет контроле.

Закон иначе уводи такозвану „унакрсну проверу имовине“, коју спроводи поменута посебна Јединица у Пореској управи.

Уколико се у посебном пореском поступку посумња да је приликом нелегалног стицања имовине извршено кривично дело, Јединица Пореске управе о томе ће обавештавати полицију, Пореску полицију, јавно тужилаштво и друге надлежне органе.

Ко су особе чија ће се имовина проверавати – утврђиваће се годишњим смерницама које доноси директор Пореске управе, на основу анализе ризика.

Смернице неће бити јавно доступне, наводи се у Закону.

Такође, поступак провере имовине моћи ће да се покрене и по пријави грађана или неке институције.

Закон је прецизирао да се приликом контроле узима у обзир целокупна имовина физичког лица које се контролише, а нарочито непокретне ствари, како што су стан, кућа, пословна зграда и просторије, гаража, земљиште и друго.

На провери су и финансијски инструменти, удели у правном лицу, опрема за обављање самосталне делатности, моторна возила, чамци, бродови и други пловни објекти и ваздухоплови, штедни улози и готов новац, као и друга имовинска права.

Иначе, прописано је да су сва лица која учествују у овом поступку дужна да податке из поступка чувају као професионалну тајну.

Закон је предвидео и казне за несарадњу са Пореском управом.

Правним лицима која на захтев Јединици Пореске управе у року који она одреди не доставе тражене податке, моћи ће да се изрекне новчана казна од 500.000 до два динара.

За исти прекршај предузетнику прети новчана новчана казна од 100.000 до 500.000 динара, а од 50.000 до 150.000 динара прети казна физичком лицу и одговорном лицу у правном лицу, државном органу и организацији, као и органу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и имаоцу јавних овлашћења.

Поред тога, предвиђена је и новчана казна од 50.000 до 150.000 динара физичко лице које не чува као професионалну тајну податке до којих је дошло у поступку утврђивања имовине и посебног пореза.

Закон је усвојен 29. фебруара прошле године, а 11. марта је ступио на снагу, са одложеном применом од годину дана ради формирања Јединице и припрема за ефикасну примену овог прописа.

Танјуг

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/oporezivanje-i-oduzimanje-nelegalno-uvecane-imovine-od-marta/