ПОГЛЕДАЈТЕ ИЗНОС ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018 ГОДИНУ У ПАЛАНЦИ

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка на седници одржаној новембра 201 7.године,  донело је Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног етра непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији Општине Смедеревска Паланка за 2018 годину.

На територији Општине Смедеревска  Паланка  одређене су четири  зоне за утврђиваіье пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраhајној повезаности са централним деловима Општине Смедеревска Паланка, односно са радним зонама и другим садржајима у насепљу и то:  ПPBA зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона,  с тим  да  је ПPBA зона утврђена за најопремл›енију зону.

Просечне цене квадратног метра  непокретности  за  утврђиван›е  пореза на и мовину за 2018.годину на територији Општине  Смедеревска Паланка дате су у табели испод.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/pogledajte-iznos-prosecnih-cena-kvadratnog-metra-nepokretnosti-za-utvrdjivanje-poreza-na-imovinu-za-2018-godinu-u-palanci/