ПОРЕСКИ КАЛЕНДАР ЗА АВГУСТ, ДАНАС ИСТИЧЕ РОК ЗА ЕСТРАДУ

У среду, 5. августа, рок је за достављање обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу.

Среда је и рок за достављање извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за претходни месец.

Рок за подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања за претходни месец је 10. август.

Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ-а за претходни месец од стране пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ је 10. август.

Рок за плаћање месечних аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за претходни месец је 17. август.

Предузетник који води пословне књиге месечну аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу поднете пореске пријаве, а онај који порез плаћа на паушално утврђен приход аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу решења Пореске управе.

Истог дана је и рок за плаћање доприноса за свештенике и верске службенике, за домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере за претходни месец.

То је и рок за плаћање доприноса за самосталне уметнике и пољопривреднике за трећи квартал.

Рок за подношење пореске пријаве о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва је 18. август, као и за подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец.

Тог дана је и рок за плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец, као и плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца.

Истог дана рок је за подношење пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец, и плаћање акцизе.

Сам крај августа рок је за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за јул ове године, а до 31. августа је рок и за плаћање обрачунате акцизе за период од 1. до 15. дана у месецу, наводи се у Пореском календару Пореске управе.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/poreski-kalendar-za-avgust-danas-istice-rok-za-estradu/