РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У СТОЧАРСТВУ

                                                                       О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

KОНKУРС ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ НАБАВKЕ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ У 2019. ГОДИНИ

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме:
1) за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;
2) за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака;
3) којом се штити добробит животиња;
4) за вагање, усмеравање и обуздавање животиња;
5) за производњу конзумних кокошијих јаја;
6) за пчеларство.
Право на подстицаје остварују лица која су:
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу
је у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;
је вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 80.000 динара, односно ако је вредност инвестиција за пчеларство за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 50.000 динара;
је износ појединачног рачуна једнак или већи од 25.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле једнак или већи од 25.000 динара, односно ако је за инвестиције за пчеларство износ појединачног рачуна једнак или већи од 20.000 динара;
за инвестицију за коју подноси захтев, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 10. јула до 30. августа 2019. Године

За све информације обратити се на 063 63 92 55

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/raspisan-konkurs-za-investicije-u-stocarstvu/