РЗС: БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ПАЛАНЦИ 8854, ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ 8470 И СМЕДЕРЕВУ 26722

Републички завод за статистику објавио је  податке о регистрованој запослености по градовима и општинама у 2020. години. Подунавски округ има укупно 44.097 запослених, више од половине је у Смедереву – 26.722, у Смедеревској Паланци 8.854, у Великој Плани 8.470, а статистика показује још неке интересантне податке.

За очекивати је да је највећи број људи у Подунавском округу запослен у приватним фирмама, јавном сектору, установазапослени и+ма и институцијама и тај број износи  42.165, осталих 1932 чине запослени у пољопривредни произвоћачи. Највише је регистрованих пољопривредника у Великој Плани 800, потом у Смедереву 791 док их у Смедеревској Паланци има тек 341.

У образовању је запослено 3137 лица у Подунавском округу. У Смедереву 1815, Смедеревској Паланци 695 и Великој Плани 627.

У здравству имамо 2975 запослених у Подунавском округу. Смедерево има 1600 у здравственом сектору, Смедеревска Паланка 1053 и Велика Плана 627 запослених у здравству.

Предузетника у Подунавском округу има 8860, појединачно у Смедереву 4753, Смедеревској Паланци 2097 и Великој Плани 2009.

Иначе укупан број запослених у 2020. години, у Србији  био је 2 215 475. Запослених код правних лица и предузетника, у радном односу и ван радног односа, као и лица која обављају самосталне делатности или су оснивачи привредних друштава или предузетничких радњи било је 2 149 099, што је у односу на 2019. годину више за 2,3%. Регистрованих индивидуалних пољопривредника било је 66 376, што је у односу на претходну годину смањење за 7,6%.
У 2020. у односу на 2019. годину, највећи пораст броја запослених забележен је у  секторима Прерађивачка индустрија (16 393 лица), Грађевинарство (9 620 лица), Информисање и комуникације (6 401 лице) и Трговина нa велико и мало и поправка моторних возила (5 458 лица), док је највеће смањење броја запослених забележено у секторима Административне и помоћне услужне делатности (4 987 лица), Здравствена и социјална заштита (1 680 лица) и Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром (1 372 лица).
Годишњи просек израчунат је као аритметичка средина броја запослених за свих 12 месеци.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/rzs-broj-zaposlenih-u-palanci-8854-velikoj-plani-8470-i-smederevu-26722/