УВОДИ СЕ КОДЕКС ПОНАШАЊА ШАЛТЕРСКИХ СЛУЖБЕНИКА

Шалтерски службеници у општинама, ћате у матичним уредима или имовинским службама убудуће ће према странкама морати да се опходе у складу с кодексом понашања. На тај начин грађани ће бити поштеђени масних бурека по радним столовима, али и замандаљених шалтера по истеку паузе. Сви ће морати да забораве недолично обраћање и непоштовање како између колега, тако и оних који су покуцали на њихова врата.

 Марко Томашевић, из Сталне конференције градова и општина, објашњава да би свака општина у Србији требало да донесе свој кодекс понашања службеника и намештеника у којем ће предвидети правила у складу са својим приоритетима, потребама, обичајима и досадашњом праксом. Сам нацрт припремиће општинска, односно градска управа уз консултације са другим органима, службама и организацијама уколико они постоје, а потом ће веће предложити тај акт на усвајање скупштини општине или града.

У кодексу постоје две врсте правила. Прва су првенствено заснована на начелу законитости, непристрасности или објективности, али обухватају и низ других начела и правила која су дефинисана другим посебним законима, као што су закони о заштити података о личности или о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Међутим, кључна правила су, ипак, она која дефинишу конкретно понашање службеника у односу према странкама, сарадницима и организацији, односно јединици локалне самоуправе, која нису дефинисана ниједним законом или подзаконским прописом.

– Под тим правилима подразумевамо она која утичу на подизање угледа локалних самоуправа – објашњава Томашевић. – С обзиром на то да је овај кодекс намењен и грађанима, он мора да буде лако читљив и разумљив документ који треба да садржи јасне смернице о томе какво поступање и понашање службеника и намештеника имају право да очекују у питањима која се односе на њихова права, интересе и обавезе.

Извор Новости

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/uvodi-se-kodeks-ponasanja-salterskih-sluzbenika/