ЗАКАЗАНА 18. СЕДНИЦА СО СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЗА УТОРАК 18. АВГУСТ

ФОТО АРХИВА ПАЛАНКА ДАНАС: 17. СЕДНИЦА СО СМЕД. ПАЛАНКА (23. МАЈ)

Председник СО Смедеревска Паланка, Петар Милић, након скоро тромесечне паузе (17. седница је одржана 23. маја) заказао је 18. седницу локалног парламента за уторак 18. август у 10 часова у Великој сали СО Смедеревска Паланка.

На дневном реду пред одборницима биће укупно 47 тачака за разматрање и евентуално усвајање, а сигурно једна од најзначајнијих тачака је Ребаланс буџета Општине за 2020. годину.

Буџет је према предлогу увећан за нешто више од 30 милиона динара и износи 1.300.191.380 динара.

 1. Предлог Одлуке о завршном рачуну Буџета општине Смедеревска Паланка за 2019. годину
 2. Предлог Одлуке о Ребалансу буџета општине Смедеревска Паланка за 2020. годину
 3. Предлог Извештаја о извршењу Буџета општине Смедеревска Паланка за период 01.01.-30.06.2020. године
 4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама из области социјалне заштите на територији општине Смедеревска Паланка
 5. Предлог Одлуке о приступању изради Бренд стратегије општине Смедеревска Паланка
 6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о уређивању грађевинског земљишта и одређивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
 7. Предлог Одлуке о реализацији Буџета општине Смедеревска Паланка у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите који се финансирају из средстава наменског трансфера за 2020. годину
 8. Предлог Одлуке о привременом ослобађању од обавеза плачања накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе на територији општине Смедеревска Паланка
 9. Предлог Одлуке о мрежи објеката, васпитних група, броја деце И васпитног особља потребног за непосредни рад са децом Предшколске установе “Чика Јова Змај” у Смедеревској Паланци за 2020/2021. годину
 10. Предлог Правилника о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Смедеревска Паланка
 11. Предлог Правилника о одређивању категорије особа које могу остварити парво на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима
 12. Разматрање Годишњег извештаја о раду Општинске управе општине Смедеревска Паланка
 13. Разматрање Финансијског извештаја о пословању ЈKП “Водовод” у Смедеревској Паланци за 2019. годину
 14. Разматрање Извештаја о пословању ЈKП “Општинска гробља Смедеревска Паланка” у Смедеревској Паланци за 2019. годину
 15. Разматрање Финансијског извештаја о раду ЈП “Паланка развој” у Смедеревској Паланци за 2019. годину
 16. Разматрање Извештаја о раду и пословању ЈП “Морава” Велика Плана за 2019. годину
 17. Разматрање Годишњег финансијског извештаја ПУ “Чика Јова Змај” у Смедеревској Паланци за 2019. годину
 18. Разматрање Извештаја о раду Центра за социјални рад у Смедеревској Паланци за 2019. годину
 19. Разматрање Извештаја о раду Дневног боравка за децу, омладину И одрасле са сметњама у развоју “Пуж” за 2019. годину
 20. Разматрање Финансијског извештаја о пословању Дома здравља Смедеревска Паланка за 2019. годину
 21. Разматрање Извештаја о раду Архива “Верослава Вељашевић” у Смедервској Паланци за 2019. годину
 22. Разматрање Извештаја о раду Библиотеке “Милутин Срећковић” у Смедеревској Паланци за 2019. годину
 23. Разматрање Извештаја о раду Народног музеја у Смедеревској Паланци за 2019. годину
 24. Разматрање Извештаја о раду Kултурног центра у Смедеревској Паланци за 2019. годину
 25. Доношење Измена и допуна програма уређивања грађевинског земљишта. Изградње и одржавања комуналне инфраструктуре у општини Смедеревска Паланка са Финансијским планом за 2020. Годину
 26. Доношење решења о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈП “Паланка развој” у Смедервској Паланци за 2020. годину
 27. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења субвенција ЈП “Паланка развој” у Смедеревској Паланци из буџета општине Смедеревска Паланка за 2020. Годину
 28. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења субвенција ЈKП “Општинска гробља Смедеревска Паланка” у Смедеревској Паланци из буџета општине Смедеревска Паланка за 2020. годину
 29. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења субвенција ЈП “Морава” Велика Плана из буџета општине Смедеревска Паланка за 2020. Годину
 30. Доношења Решења о давању сагласности на Измене Програма пословања Библиотеке “Милутин Срећковић” у Смедеревској Паланци за 2020. годину
 31. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Установе Kултурни центар у Смедеревској Паланци за 2020. Годину
 32. Доношење Решења о давању сагласности на Измене Годишњег програма пословања Народног музеја у Смедеревској Паланци за 2020. Годину
 33. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања Архива “Верослава Вељашевић” у Смедеревској Паланци за 2020. годину
 34. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Предшколске установе “Чика Јова Змај” у Смедеревској Паланци за 2020. годину
 35. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Центра за социјални рад у Смедеревској Паланци за 2020. годину
 36. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Дневног боравка за децу, омладину и одрасле са сметњама у развоју “Пуж” у Смедеревској Паланци за 2020. Годину
 37. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада Дома здравља у Смедеревској Паланци за 2020. годину
 38. Доношење Решења о давању сагласности на закључење Kолективног уговора Дома здравља Смедеревска Паланка
 39. Доношење Решења о давању сагласности на Измене ценовника услуга ЈKП “Водовод” у Смедеревској Паланци од 01.07.2019. године
 40. Доношење Решења о измени и допуни Решења о утврђивању назива улица у насељеним местима на територији општине Смедеревска Паланка
 41. Доношење Решења о измени Предлога решења за утврђивање назива улица у насељеним местима на територији општине Смедеревска Паланка
 42. Доношење Решења о измени и допуни Предлога решења број 015-3/2017-02/2 од 07. Јуна 2017. године
 43. Доношење Решења о измени Решења о образовању Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
 44. Доношење Решења о измени Решења о образовању Kомисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 45. Доношење Решења о разрешењу председника Надзорног одбора ЈKП “Водовод” у Смедеревској Паланци (представника Оснивача) и именовању председника Надзорног одбора ЈKП “Водовод” (представника Оснивача)
 46. Доношење Решења о разрешењу члана Школског одбора ОШ “Херој Иван Мукер” у Смедеревској Паланци (представника локалне самоуправе) И именовању члана Школског одбора ОШ “Херој Иван Мукер” (представника локалне самоуправе)
 47. Текућа питања

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/zakazana-18-sednica-so-smederevska-palanka-za-utorak-18-avgust/