БРЖЕ ДО ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

DECIJI DODATAKДечји додатак је један вид новчане помоћи породици а остварује га један од родитеља, односно старатеља или хранитеља који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије и здравствено је осигуран преко Републичког завода за здравствено осигурање. Остварује га за прво четворо деце, под условом да о њима непосредно брине од дана поднетог захтева.

Деца за коју се остварује право не могу да буду старија од 19 година и морају да се редовно школују у образовним установама које су у систему школа Републике Србије.

Овај додатак се остварује на основу закона о финансијској подршци породици са децом и сви они који испуњавају одредбе које су предвиђене тим законом оствариће право на дечији додатак а то се пре свега односи на имовинско стање подносиоца захтева.

Наиме, сваког месеца ресорни министар доноси решење о томе колики је ценсус за поједини месец по члану домаћинства. Конкретно, за овај месец тај ценсус је 8.244,00 динара по члану домаћинства и свако ко прелази тај ценсус макар и за динар може изгубити право.

Постоје и други услови које подносилац захтева мора испуњавати у супротом губи право на дечији додатак за чије остварење је донедавно требало изгубити много времена и у самом процесу за прикупљање потребне документације.

Однедавно 8. јуна 2016. године, примењују се одредбе новог закона о општем управном поступку по којима су све службе дужне да, уз сагласност подносиоца захтева, прибављају одређене податке и документа уместо њих.

Рок за доставу података одговарајуће службе је 15 дана да би се поступак што пре окончао, а крајњи рок за доношење решења о овом поступку је највише два месеца. У Одељењима за друштвене делатности службе за дечију заштиту то се ради веома ефикасно тако да се поступак може завршити много раније..

Родитељски додатак

Родитељски додатак за прво дете исплаћује се једнократно и износи 38.008,09 динара.

Родитељски додатак за друго, треће и четврто дете исплаћује се у 24 једнаке месечне рате и износи:

За друго дете 148.626,05 у 24 једнаке рате. Рата износи 6.192,75 динара.

За треће дете 267.514,65 у 24 једнаке рате. Рата износи 11.146,44 динара.

За четврто дете 356.682,42 у 24 једнаке рате. Рата износи 14.861,77 динара.

Дечији додатак

Од 1. априла 2016. до 30. септембра 2016. (прво, друго, треће и четврто дете) дечији додатак  износи: 2.656,45 динара, односно 3.453,40 динара увећан износ.

– Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. закона износи 8.253,12 динара, односно, 9.903,74 динара увећан износ.

– Цензус за остварене приходе од пољопривреде у складу са чл. 19. став 1. тачка 1. закона износи 2,83 динара, односно, 3,40 динара увећан износ.

– Цензус за остварене приходе од пољопривреде у складу са чл. 19. став 1. тачка 2. закона износи 6,60 динара, односно, 7,93 динара увећан износ.

Право на увећан износ дечјег додатка имају самохрани родитељи, хранитељи, старатељи и родитељи детета ометеног у развоју за које је донет акт о разврставању, а које није смештено у стационарну установу. 

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/%d0%b1%d1%80%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%98%d0%b5%d0%b3-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0/