ВОДА СКУПЉА ЗА 37% ОД МАРТА

 VODAAНадзорни одбор ЈКП „Водовод“ из Смедеревске Паланке, на X седници одржаној дана 26.01.2015. године, једногласно је донео одлуку:  Усваја се повећање цене воде, за све категорије потрошача, за 37% у односу на цене у примени, тако да се цена воде по м3 утврђује у следећој висини:

1) За потрошаче из категорије домаћинства (грађани) ………………………….. 63.43 дин/ m3

2) ) За потрошаче из категорије привреда, занатлије,

        установе и друга правна лица ………………………………………………………….156,65 дин/ m3

Усваја се повећање цене услугa одвођења одпадних вода,за све категорије потрошача, за 37% у односу на цене у примени, тако да се цена услуга одвођења отпадних вода по м3 испоручене воде утврђују у следећој висини:

1)  За потрошаче из категорије домаћинства (грађани) ………….19,10 дин/m3 испор. воде

2)  За потрошаче из категорије привреда, занатлије,

       установе и друга правна лиц……………………………………………..47,73 дин/m3 испор.воде

 Цене ове Одлуке исказане су без пореза на додату вредност

 Такође на истој седници усвојено је и повећање цена других услуга из делатности ЈКП,,Водовод“ из Смедеревске Паланке за 37% у у односу на цене у примени.

Ова Одлука ступиће  на снагу по добијању сагласности од Оснивача-Скупштине Општине Смедеревска Паланка а примењиваће се одмах по објављивању Решења Скупштине Општине Смед.Паланка о давању сагласности у „Међуопштинском Службеном листу Општина Велика Плана и Смед.Паланка“ , најраније почев од 01.марта 2015. године.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%99%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-37-%d0%be%d0%b4-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/