ИЗВЕШТАЈ СА СЕДМЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

VECE77Седма седница Општинског већа Општине Смедеревска Паланка одржана је 23. августа 2016 године у малој сали СО Смед Паланка са почетком у 10 часова. На овој седници донете су следеће одлуке:

Утврђен је предлог Одлуке о приступњу промени Статута Општине Смедеревска Паланка, у том смислу предложена је Комисија која ће израдити Нацрт акта о промени Статута  а о томе ће одлуку донети Скупштина општине.

Утврђен је предлог Пословника о раду Скупштине општине Смедеревска Паланка којим се ближе уређује начин припреме, вођење и ток седнице као и друга питања везана за рад Скупштине општине, о предлогу ће се изјаснити одборници Скупштине општине.

Утврђен је предлог Мреже Предшколске установе Чика Јова Змај у Смедеревској Паланци са бројем и структуром, васпитних група за радну 2016/17 годину који ће такође бити упућен Скупштини на усвајање.

Закључено је да се Извештаји о раду Јавних предузећа и Установа упуте Скупштини на усвајање.

Предлог Годишњег програма пословања ЈКП Пијаце, зеленило и чистоћа за 2016 годину, упућен је Скупштини општини ради давања сагласности.

Усвојен је ценовник ЈКП Пијаце,зеленило и чистоћа за издавање пословног простора,  услуга и прикључака на воду и струју за Крстовдански вашар 2016 године, а такође везано за Крстовдански вашар, одлучено је да се наплаћује по 500 динара онима који не плате дневну пијачну таксу на свим пијацама, а када је реч о Крстовданском вашару одлучено је да ће наплату обављати Општинска управа.

Утврђен је предлог за разрешење досадашње Комисије за спровођење поступака јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и за образовање нове Комисије, као и за разрешење досадашње Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и образовању нове Комисије о чему ће одлучивати одборници Скупштине општине.

Образована је и Комисија за  мирно решавање судских спорова по правоснажним и извршним пресудама и решењима о извршењу између поверилаца и дужника буџета Општине Смедеревска Паланка као и по захтевима будућих поверилаца пре покретања судских поступака.

Разрешен је досадашњи Општински Савет за безбедност саобраћаја на путевима образован 2013 године а на некој од наредних седница биће образован нови Савет.

Донета је Одлука да се у улици Младена Стојановића у Смедеревској Паланци изврши насипање гребаним асфалтом.

Разматрани су и захтеви за сторнирање, односно умањење пореских обавеза, као и захтеви за доделу средстава и у том смислу је Општинско веће одобрило 20.000 динара самохраној мајци на име једнократне помоћи.

Поводом захтева за санирање пута у Селевцу закључено је да се од ЈП Паланка затражи да достави предмер и предраћун радова

Основној школи Станоје Главаш у Глибовцу одобрена су средства за чишћење септичке јаме.

Стављене су ван снаге одлуке Општинског већа са претходних седница о авалирању менице за потребе измирења дуга ЈКП Пијаце зеленило и чистоћа  за порезе и доприносе као и Одлука о начину коришћења прековременог рада за запосленеу Општинској управи.

Служба за скупштинске

послове и односе са јавношћу

 

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%98-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3/