МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ДЕЦЕ – 19. НОВЕМБАР

Boy with Black Eye Hugging Teddy Bear --- Image by © Guntmar Fritz/zefa/Corbis

Сведоци смо да се готово свакодневно права детета крше и/или занемарују. У Србији постоји велики проблем правно невидљиве деце која не могу да остваре своја основна права од здравственог осигурања до школовања. Права детета се крше на најразличитије начине и на различитим нивоима: од манипулисања децом у рекламне сврхе, политичке промоције, експлоатације дечијег рада, непоштовања њиховог идентитета и интегритета до тешких облика злостављања и занемаривања.

Насиље над децом је у константном порасту, јавља се у различитим облицима и проналази најразличитије канале, нарочито када је реч о насиљу које није видљиво на први поглед, као што је вршњачко насиље у школама и злостављање путем интернета тзв. “cyberbulling” чега родитељи најчешће нису ни свесни.

Са друге стране, поражавајуће је да подаци показују да је две трећине деце старости од 2 до 14 година искусило неку врсту психолошког или физичког насиља, док се физички кажњава чак 67 % деце у „васпитне сврхе“. Чак и ови облици физичког кажњавања угрожавају здравље, интегритет и достојанство детета – штетни су јер стварају и поткрепљују уверење да је насиље прихватљив начин за решавање проблема.

Прецизних обједињених података о обиму насиља у нашем друштву нема, а када се узме у обзир чињеница да се само мали број случајева насиља открије, пријави и процесуира, нажалост, постаје јасно да је реалан број оваквих случајева далеко већи од званичног. Остаје и даље неодређен број прикривених облика насиља у породици, у институцијама за смештај деце без родитељског старања, или деце са инвалидитетом.

У складу са Конвенцијом о правима детета која је потписана 1989. године у Србији је усвојен велики број важних закона, а донете су и стратегије и протоколи који имају за циљ побољшање поштовања права детета у Србији. Међутим, потребно је да у пракси функционише ефикасан систем заштите деце (и хитне интервенције) од свих облика злостављања и искоришћавања, укључујући оне који се дешавају у контексту трговине и експлоатације, путем медија и доступношћу штетних информација на Интернету. 

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/%d0%bc%d0%b5%d1%92%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b5-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%99/