МИНИСТАРСТВО ПОСЛАЛО УПУТСТВО ОПШТИНАМА О РАЗМЕНИ ПОДАТАКА

OPSTINA 3333Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) послало је свим општинама и градовима Упутство о примени одредаба два члана Закона о општем управном поступку који се односе на размену података из службених евиденција, како запослени у управама више не би од грађана тражити да им доносе изводе из матичних књига,саопштено је данас.

Упућен је позив запосленима у управама да од 8. јуна размењују податке по службеној дужности, а грађане да, инсистирајући на остварењу својих сада и законских права, допринесу бржој и квалитетнијој примени ових одредби, а самим тим и бољем, професионалнијем раду управе.

Нови Закон је прописао да је орган дужан да по службеној дужности обави увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање о неком поступку.

Уколико ту службену евиденцију води неки други орган, онај који води поступак те податке тражи хитно, а колеге му их достављају бесплатно,осим ако баш изричито није другачије предвиђено.

Подаци се размењују електронски или на други начин предвиђен законом или другим прописом, с тим да обезбеди правну сигурност и економичност поступка.

Податке који већ постоје у јавним исправама грађана није потребно посебно прибављати, попут матичног броја или пребивалишта.

Законом је изричито наведено да податке размењују запослени из база по службеној дужности и бесплатно међутим, уколико грађанин код себе већ има на пример извод из матичне књиге рођених, моћи ће да га приложи уз осталу документацију, ако то изричито затражи.

Странка може, такође, да изјави да ће прибавити само поједине, а не све личне податке, а тада и даље остаје обавеза органа да прикупи податке који недостају. Податаке из свих евиденција службеници могу да прибаве на више начина – електронским увидом, физичким увидом у евиденцију или на упит.

Да се не би задирало у приватност грађана и да се не би угрозила њихова личност, органи који поступа у одређеном „предмету“ може да има увид, да прибавља и обрађује само оне податке који су законом или посебним прописом утврђени као неопходни за решавање о одређеном праву, обавези или правном интересу странке.

Да бисмо обезбедили ефикасност размене података из службених евиденција, предвидели смо и и обавезу свих органа да на својим званичним интернет страницама објаве листу службених евиденција које воде, начин на који је могуће приступити тој евиденцији, имена и контакт податке лица овлашћених за вођење и приступ службеним

евиденцијама, односно имена и контакт податке лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција, наведено је у саопштењу Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Упутство у целости и остале информације постављени су на званичној интернет презентацији Министарства www.mduls.gov.rs.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8/