НАЈЧЕШЋЕ ДИСКРИМИНИСАНЕ ЖЕНЕ НАРОЧИТО ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ

PALANCANKAПовереница за заштиту равноправности каже да се грађани наjвише жале на дискриминациjу на основу пола, а да су томе изложене претежно жене, особе са инвалидитетом и припадници ромске националне мањине.

У годисњем извештаjу коjи jе предала Скупштини, а коjи jе обjављен и на саjту Повереника наводи се да притужбе због дискриминациjе на основу пола чине 22,1 одсто, оне на основу националне припадности чине18,4 одсто, због инвалидитета 11,3 и због старосног доба 9,4 одсто.

Дискриминациjа се, кад jе реч о конкретноj области у коjоj се то чини, наjчешће jавља приликом запошљавања или на самом радном месту, тужиоци су углавном жене, док се у другим областима мушкарци чешће поjављуjу као подносиоци притужби. 

Нешто мање jе броj оних коjи се жале на поступке пред органима jавне власти, док jе jош мање притужби на дискриминациjу приликом пружања jавних услуга или при коришћењу обjеката и површина. 

Положаj ромске популациjе jе и даље лош, а у извештаjу се констатуjе да су они изложени дискриминациjи у скоро свим областима друштвеног живота, посебно у области образовања, рада и запошљавања, као и социjалне и здравствене заштите. 

Kада су у питању особе са инвалидитетом, сметње за равноправно укључивање у све друштвене односе почињу од сфере образовања и запошљавања, што додатно погоршава њихов положаj услед изостанка ефикасне подршке за самосталан живот. 

 Приступ обjектима и услугама jе значаjно отежан или потпуно онемогућен, а присутни су и ризици од институционализациjе, док jе њихова политичка заступљеност готово занемарљива. 

Према поднетим притужбама после дискриминациjе по основу пола, националне припадности или етничког порекла и инвалидитета, наjброjниjе су притужбе по основу личних своjстава и то старосног доба, сексуалне ориjентациjе, брачног или породичног статуса, здравственог стања, чланства у политичким, синдикалним и другим организациjама и родног идентитета.

У извештаjу се наводи и да jе jедан од разлога великог броjа притужби за дискриминациjу на основу пола и Закон о начину одређивања максималног броjа запослених у jавном сектору, због чега се повереници обратио велики броj жена и струковних организациjа.

Иначе, броj предмета у коjима jе поступао Повереник из године у годину се повећава, што, међутим, како се наолвди у извештаjу, не значи да у нашем друштву има више дискриминациjе, већ да институциjа, с jедне стране повећава своjу видљивост и интезивниjе делуjе у сузбиjању дискриминациjе у нашем друштву, а са друге стране, да се дискриминациjа као поjава све више препознаjе. 

Танјуг

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/%d0%bd%d0%b0%d1%98%d1%87%d0%b5%d1%88%d1%9b%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b8/