НОВА МЕРИЛА ЗА ДИРЕКТОРЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА-СТРАНИ ЈЕЗИК, РАД НА РАЧУНАРУ…

company higher consilВећина општине је расписале конкурсе за избор директора јавних предузећа којима су оснивачи, или ће то учинити ових дана, јер је рок до када сва јавна предузећа, било на локалном било на републичком нивоу, морају да имају на конкурсу изабране директоре 4. март следеће године. Због тога што Србија има техничку владу, није расписан ниједан јавни позив за директоре републичких јавних предузећа, којих има 37, док локалне самоуправе у својој надлежности имају 700 јавних предузећа. Значило би то да до марта треба да се изабере 700 директора општинских јавних предузећа, као и 37 на републичком нивоу.

Влада Србије је прошле недеље донела Уредбу о мерилима за именовање директора јавног предузећа, у којој је прецизиран изборни поступак, оцењивање, стручна оспособљеност, знање и вештина коју треба да поседује директор јавног предузећа чији је оснивач Република, Покрајина или локална заједница. По том акту, стручна оспособљеност кандидата за директора било којег јавног предузећа оцењује се провером способности за практичну примену знања и вештина. При том, знање се оцењује провером једне или више области из делатности којом се јавно предузеће бави, познавање прописа којима се уређује правни положај тог јавног предузећа, а вештина се провера кроз аналитичко резоновање и логичко закључивање, вештину руковођења, организационе способности, комуникацију у међуљудским односима, стратешко планирање и управљање ресурсима.

На основу усмене и писмене провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, комисија оцењује кандидате за директоре јавних предузећа оценом од један до три. Оцена један значи „не задовољава”, два „делимично задовољава” и три „у потпуности задовољава”. Стручна оспособљеност кандидата стечена високим образовањем оцењује се оценом два или три, и то тако што високо образовање на студијама другог степена – мастер академске студије добијају оцену два, а докторат наука оцену три.

Будући директори јавних предузећа мораће да знају и стране језике јер ће се обављати провера знања, и то и усменим и писменим путем. Они који не покажу довољно знања страних језика добићаје ознаку „не задовољава“, а остали „делимично задовољава” или „у потпуности задовољава”. Такође, оцењиваће се и познавање рада на рачунару, а проверваће се симулацијом, односно практичним радом у стандардним програмима за обраду текста, електронској комуникацији и претраживању интернета.

Комисија за избор кандидата на крају ће сабирати резултате свих провера израчунавањем просечне оцене и изабрати најбољег. У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, превагнуће онај који има дуже радно искуство у организовању рада и вођењу послова, који је дуже радио на пословима који су повезани с делатношћу јавног предузећа и онај који има виши степен образовања.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83/