ПОЧИЊЕ СА РАДОМ РЕГИСТАР НЕПЛАЋЕНИХ КАЗНИ-КО НЕ ПЛАТИ КАЗНУ, НЕ МОЖЕ ДА ДОБИЈЕ ВОЗАЧКУ

A POLICAJACРегистар неплаћених новчаних казни и других новчаних износа представља централизовану електронску базу података која се води у сврху ефикасне наплате изречених новчаних казни, трошкова и других новчаних износа досуђених у прекшајном поступку. Све неплаћене новчане казне, трошкови и други новчани износи који су изречени правоснажном и извршном одлуком суда или путем коначног и извршног прекршајног налога, а који нису плаћени у року за добровољно плаћање се уписују у регистар неплаћених новчаних казни. 

По испуњењу техничких услова, увид у регистар новчаних казни путем интернета моћи ће извршити физичка лица на основу уноса свог имена, презимена и јединственог матичног броја, односно странци на основу уноса броја путне исправе, а правна лица на основу уноса назива правног лица и његовог ПИБ-а.

Уз могућност ограниченог увида у регистар, лицу које утврди да се налази у регистру новчаних казни биће доступно и обавештење о начину плаћања новчаних казни и других досуђених новчаних износа

 Док у потпуности не измири дуговани износ кажњеном лицу неће се дозволити:
1) издавање дозвола или уверења за чије су издавање надлежни органи управе, осим оних која се односе на лични статус;
2) повраћај одузетих личних и других докумената које је суд одузео у прекршајном поступку;
3) регистрација, односно промена регистрације правног лица или регистрација предузетничке делатности које подразумевају промену ПИБ.

Ако кажњено лице делимично или потпуно плати дуговани износ или се изречена новчана казна потпуно или делимично замени извршеном казном затвора или радом у јавном интересу, надлежан суд је обавезан да одмах изврши брисање података односно упише одговарајућу промену у регистар неплаћених новчаних казни.

.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%ba/