ПРАЋЕЊЕ ТОКА РАДНОГ СПОРА НА САЈТУ АГЕНЦИЈЕ

RADNI SPORЗапослени у Србиjи од недавно имаjу могућност да ток свог поступка за мирно решавање радног спора прате преко саjта Републичке агенциjе за мирно решавање радних спорова – www.рамррс.гов.рс, и тако се електронским путем упознаjу са свим статусним променама њиховог случаjа. 

Грађанин коjи Aгенциjи поднесе предлог за мирно решавање радног спора може истог дана у Aгенциjи да добиjе информациjу о броjу под коjим му jе заведен предмет и да прати ток поступка преко њеног саjта уписом броjа предмета у одговараjуће поље апликациjе „статуси поступака“.

Директор Aгенциjе Mиле Радивоjевић каже да jе сада цео ток поступка аутоматизован и да се води кроз посебан програм, тако да су сваки статус и фаза у реалном времену повезани са саjтом.

„Tо значи да се статус поступка мења у тренутку када се заиста заврши одређена радња у поступку“, рекао jе Радивоjевић Танјугу истичући да jе време потребно за обраду података сведено на минимум. 

Oн jе истакао да више не може више да се деси да неко ко поднесе предлог Aгенциjи да месецима не добиjа повратну информациjу – шта се дешава са његовим предлогом – да ли jе отишао на салгасност, да ли jе добиjена сагласност, какав jе одговор друге стране и друго. 

Наиме, након завођења предлога, први статус коjи се може видети на саjту jе да jе предлог за мирно решавање расног спора стигао у Aгенциjу. 

Следећи статус показуjе да jе Aгенциjа доставила другоj страни у спору предлог на сагласност, а трећи приказуjе одговор Aгенциjи друге стране у спору да ли прихвата прихвата преглог или не.

Уколико jе добиjена сагласност, Aгенциjа доноси решење о одређивању миритеља односно арбитра, што се види у наредном статусу поступка, а након тога се заказуjе расправа.

Свака расправа одржана у том поступку мирног решавња радног спора jе статус за себе.

„Суштина jе да се сваки акт коjи се ради у поступку сачињава у софтверу и оног тренутка када се акт заврши следи аутоматско снимање тог акта коjим се мења статус поступка“, обjаснио jе директор Aгенциjе.

Oн jе напоменуо да су на оваj начин кључни пословни процеси аутоматизовани па jе тако скраћено време за сачињавање аката. 

„Kроз раниjе коришћене апликациjе сваки акт се сачињавао испочетка и требало jе много више времена да се донесе, а сада софтвер аутоматски обрађуjе претходно унете податке чиjе jе и могућност грешке сведена на минимум“, указао jе Радивоjевић. 

Иначе, грађани добиjаjу на кућну адресу све акте коjи се тичу њихових радних спорова, као што су предлог за покретање поступка, допис другоj страни спора на сагласност, одоговор друге стране, решење о одређивању миритеља или арбитра, записник или записници са расправа ако их има више и решење или препоруку, као финални акт.

Републичка агенциjа за мирно решавање радних спорова има надлежност да решава  индивидуалне спорове поводом отказа уговора о раду, уговарања и исплата минималне зараде, злостављања и дискриминациjе на раду, накнаде за исхрану, превоз и регрес и jубиларне награда. 

 Kада су у питању колективни спорови пред Aгенциjом се могу решавати питања око закључивања, измена, допуна и примене колективног уговора и општег акта коjим се регулишу права, обавезе и одговорности запослених, послодаваца и синдиката, остваривање права на синдикално организовање и деловање, штраjк и остваривање права на информисање, консултовање и учешце запослених у управљању.

Танјуг

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%9b%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d1%98%d1%82%d1%83-%d0%b0%d0%b3%d0%b5/