ПРЕПОРУКЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА УПУЋЕНЕ МУП-у ПОВОДОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

womansavers.com

womansavers.com

Подсећамо јавност да је Министарство унутрашњих послова већ формирало посебно Одељење за превенцију и сузбијање насиља у породици које прати, анализира и врши координацију у предметима породичног насиља на нивоу свих 27 полицијских управа. У свакој полицијској управи одређени су координатори за поступање у области породичног насиља – представник криминалистичке полиције и представник полиције опште надлежности. У циљу сагледавања поступања организационих јединица у области превенције и сузбијања насиља у оквиру породице започета је и контрола у свим полицијским управама.

Такође, прошле године је депешама министра унутрашњих послова наложено да се у случајевима породичног насиља обавезно врши провера да ли је о догађају обавештен надлежни јавни тужилац, центар за социјални рад и здравствена установа, као и да ли пријављено лице или неко од чланова породице, поседује оружје у легалном поседу како би исто било одузето одмах без одлагања и уколико постоје сазнања, у складу са налозима тужилаца, биле предузете мере ради одузимања оружја у нелегалном поседу. Такође, полиција опште надлежности мора да обавести дежурног криминалистичког инспектора, посебно обученог за рад по предметима насиља у породици, који би даље у сарадњи са тужилаштвом предузимао друге мере на докуметовању и доказивању насиља у породици.

Након формирања Одељења за превенцију и сузбијање насиља у породици наложено је дежурним службама да са максималном пажњом и озбиљношћу поступају по позивима грађана и другим сазнањима о индицијама које указују на елементе вршења насиља у породици и у што краћем времену, без изузетка, организују упућивање полицијских службеника на место догађаја. Приликом интервенисања одмах се морају раздвојити жртва и насилник и разговори са лицима се обављају у одвојеним просторијама.

Наложено је и да се посебно обрати пажњa на податке или обавештења која указују да ли је пријављено лице под дејством алкохола, психоактивних супстанци, да ли прети оружјем, да ли је вршило иста или слична кривична дела или прекршаје са елементима насиља и друга сазнања до којих се може доћи. О свим уоченим безбедносним ризицима мора се упознати надлежни тужиоц ради доношења адекватне одлуке, процене постојања кривичног дела и ефикасне заштите жртава насиља у породици.

Приликом интервенција на терену полицијски службеници о свему информишу и надлежни Центар за социјални рад, ради предузимања социјално-интервенцијских мера или мера породично-правне заштите, односно њихово хитно укључивање у рад са жртвом насиља у породици ради евентуалног смештаја у сигурну кућу.

Такође, поред наведеног наложено је и унапређење мултисекторске сарадње и кординације институција и органа на сузбијању насиља у породици, кроз формирање тимова у свим градовима и општинама, одржавање састанака са представницима надлежних органа и организација које се баве проблемом насиља у породици (јавних тужилаштава, установа социјалне заштите, здравствених установа, невладиних организација), по узору на такозвани Зрењанински модел са којим су упознати координатори из криминалистичке полиције и полиције опште надлежности у овој области

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%92%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%83%d1%9b%d0%b5%d0%bd/