СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

TRGOVINA LJUDIMAУ свету се данас обележава Светски дан борбе против трговине људима коjи Србиjа дочекуjе са податком да jе од почетка године идентификовано 30 жртава, од коjих jе 10 малолетника.

Директорка Центра за заштиту жртава трговине људима Сања Kљаjић наводи да jе прошле године идентификовано укупно 40 жртава, а да jе за првих седам месеци ове године већ идентификовано 30 жртава.

“Прошлу годину jе обележио нешто мањи броj идентификованих жртава, а претпостављамо да jе узрок томе мигрантска криза, jер су наjзначаjниjи ресурси коjи обављаjу прелиминарну идемнтификациjу жртава били усмерени управо на ту групу“, рекла jе Танјугу Kљаjић коjа упозорава и да jе jедна од мањкавости система што починиоци сложеног, гнусног, кривичног дела не биваjу адекватно кажњени.

Tакође, како каже, прошле jе године забележен велики пораст малолетних жртава трговине људима, а ове године jе од 30 идентификованих жртава 10 било малолетних.

Наводи и да се може рећи да jе у Србиjи сексуална експлоатациjа наjзаступљениjи вид.

“И код малолетника, такође, преовлађуjе сексуална експлатациjа па тако имамо пет девоjчица коjе су жртаве трговине људима“, рекла jе Kљаjић, коjа наводи да су присутни и остали видови експлоатациjа – радна, међу малолетницима принуда на прошњу, принудни брак…

Kљаjић каже да jе центар од почетка године имао 27 приjава сумње на трговину људима међу мигрантском популациjом, али да ниjедна жртва ниjе идентификована.

“Важно jе напомениту да jе jако тешко, готово немогуће, идентификовати жртву трговине људима у фази транзита. Имаjући у виду да jе жртва заинтересована да што пре стигне у земљу одредишта она покушава, чак и ако jе било неких видова експлоатациjе, да то прикриjе само да би се домогла земље у коjу jе кренула“, рекла jе Kљаjић.

Према њеним речима, од 27 приjављених случаjева код осам постоjи високи ризик да ће управо они бити жртве у земљи у коjу су се запутили. 

“Ништа нисмо могли да урадимо. Tе су особе одбиjале сваку врсту помоћи иако смо успели да обавимо детаљан интервjу са њима“, рекла jе Kљаjић, коjа jе уверена да jе у том смислу неопходно омогући неку врсту међуграничне сарадње како би се те особе пратиле и добиле помоћ.

Kатарина Ивановић из AСTРE – невладине организациjе коjа се бави борбом против свих облика трговине људима каже да jе та организациjа преко СOС телефона за помоћ жртвама имала више од 2.000 позива, а да jе идентификовано 10 жртава.

“Почетак ове године jе карактеристичан због тога што смо имали неколико случаjева радне експлоатациjе мушкараца у францускоj што ниjе било карактеристично за претходне године са изузетком 2014. где jе, такође, радна експлоатациjа била доминантан облик“, каже Ивановић коjа се слаже да jе наjчешћи облик ипак сексуална експлоатациjа коjоj су изложене жене и девоjчице.

Oна истиче и да AСTРA од почетка године ниjе идентификовала малолетне жртве трговине људима, али да званични подаци из прошле године говоре да jе чак 60 одсто деце од укупно идентифиованих жртава трговине људима.

Ивановић упозорава и да последњи извештаj америчког Стеjт департмента говори да “Србиjа ниjе испунила минималне стандарде у процесу сузбиjања трговине људима“.

Kако каже, држава би требало да побољша капацитете како у полициjи тако и у осталим институциjама коjе су релевантне у тоj области, па и у пружању социjалних услуга и искоришћавању капацитета НВO, али су истовремено потребни боља координациjа и сарадња државних институциjа и НВO.

Ивановић се слаже да су избаглице и мигранти рањива категориjа коjа може да буде изложена трговини људима, као и да jе у тим случаjевима било проблема приликом идентификациjе жртава трговине људима.

Kљаjић и Ивановић се слажу да jе неопходна едукациjа грађана, посебно наjмађих, како не би постали жртве трговине људима.

“И даље у нашем друштву владаjу различите врсте предрасуда и стереотипа када су у питању жртве трговине људима. И даље се суочавамо са тим да људи мисле да се то не дешава у нашоj земљи, а подаци показуjу да jе оваj проблем свеприсутан у свим земљама небитно да ли су развиjене или не“, обjашњава Ивановић коjа додаjе да би требало више радити на превенциjи и едукациjи.

С друге стране, Kлаjић каже да центар заjедно са Mинистарством просвете, MУП-ом, Унитас фондом реализуjе проjекат коjи подразумева улазак ове теме у школе и то да буде стални програм Mинистарства просвете.

Резолуциjом Генералне скупштине УН 30. jул jе установљен као Светски дан борбе против трговине људима у циљу скретања пажње глобалне jавности на свеприсутност тог проблема.

Танјуг

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%82%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%99%d1%83%d0%b4/