ЈАВНИ ПОЗИВ НАЈУГРОЖЕНИЈИМА ЗА СТБ

 STBМинистарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је јавни позив за пријаву за доделу опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије.У оквиру процеса преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма
Министарство трговине, туризима и телекомуникација упућује јавни позив угрожним
потрошачима за пријаву за доделу опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије, односно Set
Top Box уређаја (у даљем тексту: СТБ уређај).
СТБ уређај омогућује пријем дигиталног телевизијског сигнала на телевизорима на којима се
програм прати путем собне или кровне антене.

Пријаву за доделу СТБ уређаја може да поднесе:
– корисник права на новчану социјалну помоћ који то право остварује у складу са
Законом о социјалној заштити или
– корисник права на додатак за помоћ и негу другог лица који то право остварује у
складу са Законом о социјалној заштити или
– корисник права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица који то право
остварује у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању или
– корисник права на пензију који живи сам и који остварује месечни износ пензије
који није већи од најнижег износа пензије утврђеног у осигурању запослених, а што на
дан објављивања овог позива износи 13.288,01 динар.

Подносилац пријаве у обавези је да поднесе:
– Образац Пријаве за доделу СТБ уређаја
– личну карту на увид
Корисник права на новчану социјалну помоћ подноси и:
– решење о остваривању права на новчану социјалну помоћ Центра за социјални рад.
Корисник права на додатак за помоћ и негу другог лица који је то право остварио у систему
социјалне заштите подноси и:
– решење о остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица, односно права на
увећани додатак за помоћ и негу другог лица издатог од Центра за социјални рад,
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Покрајинског
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију или градског
Секретаријата за социјалну заштиту.
Корисник права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица Републичког фонда за
пензијско и инвалидског осигурање подноси и:
– решење о остваривању права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Корисник права на пензију подноси и:
– чек од пензије која је исплаћена у месецу који претходи текућем месецу и
– доказ о броју чланова домаћинства, што може бити:
o изјава два сведока оверена пред надлежним органом или
o потврда издата од стране председника скупштине, односно савета станара или
o потврда издата од стране месне заједнице, односно месне самоуправе.
Образац Пријаве за доделу СТБ уређаја доступан је у центрима за социјлани рад и филијалама
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање

Пријава за доделу СТБ уређаја подноси се према месту пребивалишта у:
– Центру за социјални рад за:
o кориснике права на новчану социјалну помоћ који то право остварује у складу
са Законом о социјалној заштити и
o кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица који то право остварује
у складу са Законом о социјалној заштити.
– Филијали Републичког фонда за пензијско и инвалидског осигурања:
o кориснике права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица који то право
остварује у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању и 3
o кориснике права на пензију који живе сами и који остварују месечни износ
пензије који није већи од најнижег износа пензије утврђеног у осигурању
запослених.

Препоручујемо да се пријава за доделу СТБ уређаја поднесе до 31.01.2015. године, како би
корисници били у могућности да пређу на пријем дигиталног сигнала пре почетка гашења
аналогног сигнала.
Крајњи рок за подношење пријаве за доделу СТБ уређаја је 30.06.2015.године

СТБ уређаји ће бити достављени на адресу наведену у Пријави за доделу СТБ уређаја.
Почетак испоруке СТБ уређаја планиран је након завршетка поступка јавне набавке СТБ уређаја.

Све додатне информације о додели СТБ уреађаја заинтересовани могу добити на интернет адреси
Министарства трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs/informacije/javni-poziv

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%98%d1%83%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%98%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b1/