АПЕЛАЦИОНИ СУД ПОВЕЋАО КАЗНУ НА 15 ГОДИНА ЗАТВОРА ЏЕЉИНОМ УБИЦИ

Пресудом Вишег суда у Смедереву од 3. јула 2017. године окривљени Далибор Станојић је због извршења кривичног дела убиство Бобана Богдановића Џеље из Смедеревске Паланке,на основу члана 113. КЗ осуђен на казну затвора у трајању од 10 година, док је окр. Анђелка Црњин због извршења кривичног дела убиство помагањем из члана 113. КЗ осуђена на казну затвора у трајању од 4 године.

Виши јавни тужилац у Смедереву и браниоци окривљеног поднели су жалбу па је Апелациони суд донео Другостепену одлуку која гласи:

Апелациони суд у Београду, након одржаног претреса, донео је 17. октобра 2017. године пресуду Кж1 975/17 којом је преиначио првостепену пресуду, у делу одлуке о кривичној санкцији, и окр. Далибора Станојића због извршења кривичног дела убиство из члана 113. КЗ  осудио на казну затвора у трајању од 15 година, док је окр. Анђелка Црњин ослобођена од оптужбе да је извршила кривично дело тешко убиство, у саизвршилаштву из члана 114, став 1, тачка 5. КЗ. У преосталом, непреиначеном, делу првостепена пресуда је потврђена.

Оптужницом Вишег јавног тужиоца у Смедереву окр. Анђелки Црњин је стављено на терет да је заједно са окр. Станојићем 4. фебруара 2016. године, у Смедеревској Паланци, учествовала у лишењу живота на подмукао начин и из користољубља Б.Б.

У образложењу пресуде Апелационог суда се, у делу који се односи на окр. Црњин, између осталог, наводи да нема несумњивих доказа да је ова окривљена у моменту давања упаљача знала зашта ће исти бити употребљен, те нема доказа ни да је окривљена помогла окр. Станојићу у извршењу дела, а посебно нема доказа да је поступала као саизвршилац и учествовала у радњи извршења дела.

Одлучујући о врсти и висини кривичне санкције коју ће изрећи окр. Станојићу, Апелациони суд је од отежавајућих околности на страни окривљеног ценио његов ранији живот, те исказану безобзирност окривљеног приликом извршења дела, узимање новца од жртве, која је трпела велике патње, оставши немоћна и повређена да гори у пожару, па је имајући у виду висок степен друштвене опасности кривичног дела, држање окривљеног после учињеног дела, као и јачину угрожавања и повреде заштићеног добра преиначио првостепену пресуду и окривљеног за кривично дело убиство осудио на казну затвора у трајању од 15 година налазећи да ће се оваквом казном у довољној мери утицати на окривљеног да убудуће не врши кривична дела, те да ће се истом у потпуности остварити сврха кажњавања.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/apelacioni-sud-povecao-kaznu-na-15-godina-zatvora-dzeljinom-ubici/

1 comment

    • Vidak on 14/11/2017 at 07:17

    Samo 15 godina a covek lisen zivota i to na koji nacin!zato nam tako i ide sto su blage kazne za ubice!

Komentari su onemogućeni.