БЕСПЛАТНЕ БАЊЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СА НАЈНИЖИМ ПРИМАЊИМА

Пензионери у Србији са примањима испод 26.324 динара од понедељка 6. маја, до 21. маја могу да конкуришу за бесплатну рехабилитацију преко Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Из касе Фонда биће издвојено 464.390.000 динара, док је лане у исте сврхе издвојено непуних 418 милиона.

Право на место у некој од 24 бање о трошку Фонда, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, са пребивалиштем у Србији, као и они који су то право остварили применом домаћих прописа и добијају чек из иностранства, под условом да збир тих пензија не прелази наведени износ. Још један од услова је да немају друга лична примања, као и да бесплатну рехабилитацију нису користили последњих пет година.

ПИО Фонд ће, према Правилнику, сносити трошкове смештаја у лечилишту, пун пансион, трошкове превоза до бање и назад. Уговорима са сваком бањом појединачно прецизиран је обим терапија које сваки корисник мора да добије, чиме је обезбеђено да рехабилитација буде у сваком појединачном случају прилагођена потребама пензионера. Покривени су и трошкови смештаја и превоза за пратиоце слепе особе и детета које прима породичну пензију.

Током боравка у лечилиштима најстарији ће бити потпуно медицински збринути, а то подразумева лекарски преглед ЕКГ, лабораторијске анализе, специјалистичке прегледе и визите одељенских лекара, као и најмање три врсте терапија у зависности од оцене лекара и области за коју је одређена бања специјализована.

На позицију на коначној листи утицаће висина чека, број година осигурања, коришћења пензије, остварено право на туђу негу и помоћ. На ранг-листу може се поднети приговор надлежној комисији у року од пет радних дана од њеног објављивања.

Потребни документи

УЗ пријаву на конкурс, потребно је поднети пензијски чек или пензионерску картицу, доказ о висини пензије из иностранства. Неопходна је и попуњена пријава са изјавом, на прописаном обрасцу, где жели да користи рехабилитацију, да осим пензије нема других личних примања, да у претходних пет година није користио право на рехабилитацију и да овлашћује ПИО фонд да у његово име и за његов рачун закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће користити право на рехабилитацију. Потребна је и расположива медицинска документација, уколико је има.

Новости

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/besplatne-banje-za-penzionere-sa-najnizim-primanjima/