БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА У САРАДЊИ СА СВЕТСКОМ БАНКОМ

Објављен је правилник о додели бесповратних средстава за пољопривреднике у оквиру пројекта са Светском банком.Ова врста подстицаја први пут се нуди нашим пољопривредним произвођачима,а односи се на набавку нових машина и опреме.

Почећемо од трактора који су некако увек најзанимљивија тема. У оквиру програма Светске банке биће обухваћени трактори до 80 кW што је 108,8 КS. Субвенција за тракторе неће бити ограничена само на тракторе који се склапају код нас, него на све нове тракторе до 80 кW. Тракторе ће моћи да набављају повртари, воћари, виноградари и сточари, али не и ратари. Поред трактора пројектом је обухваћено финансирање и изградње објеката,набавка опреме за наводњавање, нових пластеника са пратећом опремом и прикључних машина за основну и допунску обраду земљишта,бербу,транспорт,складиштење….
Два су основна програма за подстицаје:
1. Програм подршке за унапређење производње у области примарне пољопривредне производње и диверзификације дохотка у руралним подручјима
2. Програм подршке за унапређење производње у области откупа, прераде и маркетинга примарних пољопривредних производа, као и унапређење маркетинга производа домаће радиности – Програм подршке за агрегаторе.
Право на коришћење бесповратних средстава , остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:
1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2. предузетник;
3. привредно друштво;
4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.
Право на коришћење бесповратних средстава (агрегатори), остварују лица која су уписана у Регистар и налазе се у активном статусу, и то:
1. предузетник;
2. привредно друштво;
3. земљорадничка задруга.
Бесповратна средства утврђују се у процентуалном износу од 50% од вредности прихватљивих трошкова, укључујући и припадајуће порезе и доприносе за предметну инвестицију, а предвиђених пословним планом.

Преостали износ од 50% од укупне вредности прихватљивих трошкова предвиђених пословним планом обезбеђује се на следећи начин:
1. 10% као сопствено учешће корисника и
2. 40% као кредит пословних банака, са којима министарство надлежно за послове пољопривреде има потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи.
Списак пословних банака са којима министарство надлежно за послове пољопривреде има потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи биће постављен на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде – Управе, приликом објављивања сваког Јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава.
Минимална вредност прихватљивих трошкова не сме бити мања од 20.000 евра а највише 50.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве,а за подстицаје који су по програму намењени за агрегаторе прихватљива вредност инвестиције износи 25.000-400.000 евра.
Поступак за остваривање права на коришћење бесповратних средстава покреће се подношењем Пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава . Уз пријаву подноси се предрачун, али уз обавезан бизнис план. Бизнис план са предрачуном и потврдама ће се предавати управи и чекати на бодовање. Након изласка ранг листе, када видите да су вам средства одобрена и кад на наменски рачун примите 50% од инвестиције, тек тада можете да купите трактор са свега 10% од износа, јер ћете у вашој банци морати дићи кредит на 40% од инвестиције како би остварили право на поврат за вашу инвестицију.
За сада, остаје нам да сачекамо да изађе конкурс. Иако сада иде сезона сетве и радова у пољопривреди биће доста времена да се спреме бизнис планови и прикупе понуде јер ће конкурс изаћи у априлу.Планирано је да се у септембру објави још један конкурс,а пројекат ће трајати до 2024 године.
Сада је време за одлучивање коју машину набавити.
За све информације можете се обратити саветодавној служби у Коларима на телефон 026/4711- 035

Снежана Петровић,дипл.инж.
ПССС Смедерево

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/bespovratna-sredstva-u-saradnji-sa-svetskom-bankom/