Министарка заштите животне средине у Влади Републике Србије Ирена Вујовић саопштила је да су посланици у Народној скупштини усвојили данас нови закон о заштити од буке у животној средини, који је у потпуности усклађен са европском регулативом из ове области.