ЦРНА ЛИСТА ОНЛАЈН ТРГОВАЦА КОЈИ НЕ ПОСЛУЈУ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА

Image by <a href="https://pixabay.com/users/bru-no-1161770/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1593378">Bruno /Germany</a> from <a href="https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1593378">Pixabay</a>

Удружење за заштиту потрошача Војводине и Национална организација потрошача Србије објавили су „црну листу“ онлајн трговаца, за које је провером утврђено да не послују у складу са прописима.

Број потрошача који се јављају потрошачким организацијама због куповине путем друштвених мрежа од нерегистрованих продаваца свакодневно расте, а нажалост, у оваквој ситуацији, одредбе Закона о заштити потрошача нису примењиве.

Потрошачке организације нису у могућности да поступају, нити да пруже адекватне правне савете, изузев да потрошаче упуте на самостални судски поступак, наводи се у саопштењу.

Ове две организације провериле су одређени броја трговаца на друштвеној мрежи Фејсбук и утврдиле списак оних за које се сумња да не послују у складу са прописима.

„Важно је напоменути да листа није коначна, не представља репрезентативни узорак по питању броја трговаца „на црно“, нити представља листу трговаца на које потрошачи најчешће изјављују приговоре“, наводи се у саопштењу.

Црна листа

Пружалац услуга дужан је да, у облику и на начин који је непосредно и стално доступан, корисницима услуга пружи следеће информације:

 1. седиште пружаоца услуга,
 2. остале податке о пружаоцу услуга на основу којих корисник услуга може са њим брзо и несметано да оствари комуникацију, укључујући и електронску адресу,
 3. податке о упису у Регистар привредних субјеката, односно други јавни регистар,
 4. појединости о надлежном органу, ако делатност пружаоца услуга подлеже службеном наџору,
 5. у случају да се ради о посебно регулисаној делатности – професионално или стручно струковно удружење код кога је пружалац услуга регистрован, професионални назив и државу која га је одобрила и упутства о професионалним правилима,
 6. порески идентификациони број (ПИБ), као и број обвезника пореза на додату вредност ако је пружалац услуга обвезник пореза на додату вредност.

У наведеном члану такође се наводи да „Ако пружалац услуга наводи цене, оне морају бити јасно и недвосмислено назначене, а посебно мора назначити да ли су у те цене укључени трошкови доставе, остали манипулативни трошкови, порез и други трошкови који на њих утичу.“

Другим речима, трговац који своју продају врши путем интернета, у обавези је да на видном и доступном месту назначи:

 • пословно име,
 • адресу седишта,
 • контакт податке,
 • матични број (МБ),
 • порески идентификациони број (ПИБ),
 • детаљне податке о цени производа, који укључују и трошкове доставе и остале манипулативне трошкове.

Уколико трговац поседује све наведене податке и уколико су исти тачно наведени (провера се може извршити путем регистра правних лица на интернет страници Агенције за привредне регистре – АПР (http://pretraga2.apr.gov.rs/unifiedentitysearch)), сматра се да исти послује у складу са Законом и да је куповина код таквог трговца безбедна, у смислу да се у тој ситуацији примењују и одредбе Закона о заштити потрошача и др. закона којима се регулише пословање ван пословних просторија трговца.

Извор: НОПС

Image by Bruno /Germany from Pixabay

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/crna-lista-onlajn-trgovaca-koji-ne-posluju-u-skladu-sa-propisima/

1 comment

  • KUM on 31/12/2020 at 18:20

  Sve preporuke za GIFTY.RS radnja koja svoju prodaju obavlja preko zvanicnog svog sajta gde su vidno istaknute sve informacije znacajne za kupce. Sve se moze proveriti u APR – uredno registrovani, radnici prijavljeni, obaveze redovno sve placene, a vi proverite da li dajete tacne informacije za javnost.

Komentari su onemogućeni.