ДА ЛИ ПОСЛОДАВЦИ У СРБИЈИ ЧУЈУ СВОЈЕ ЗАПОСЛЕНЕ ? КАКО ЗАПОСЛЕНИ У СРБИЈИ МОГУ ДА УСКЛАДЕ РАД И РОДИТЕЉСТВО

Иако запосленим родитељима у Србији на располагању стоје различите могућности за лакше усклађивање професионалних обавеза и породичног живота, многи од начина којима би држава и послодавци могли да још нису усвојени као пракса. Такође, породичне обавезе и даље се традиционално везују за жене, па су мајке најчешће те које сносе највећи део организације кућних послова, обавеза око деце, али и пословног дела живота.

Зато је кључно да држава, локалне самоуправе и сами послодавци, у партнерском односу са запосленима, нађу најефикасније начине да створе услове за задовољне а тиме и продуктивније запослене, налази су два истраживања о усклађености радног и породичног живота, која су представљена медијима и јавности у Медија центру.

Гордана Бјелобрк координаторка пројекта

Истраживања су реализована у оквиру пројекта ,,ЈЕДНАKИ – Kа успостављању родне равноправности усклађивањем радног и породичног живота запослених“, а који воде Министарство за бригу о породици и демографију и Фондације Ана и Владе Дивац, уз помоћ Европске комисије.
– Родна неједнакост у приватном животу и на пословном плану и даље постоји. Један од података истраживања говори да је у периоду док су деца била вртићког узраста око 70 одсто очева напредовало на послу, док је то постигло тек 30 одсто мајки.

Индекс равноправности показује да су мајке онемогућене да се баве каријером и напредовањем, јер се више ангажују у породици, док неусклађеност постоји и у заради и уложеном времену. Постоје примери добре праксе, али они још нису уведени кроз институције. Задатак Министарства је да ради на томе, пре свега кроз усклађивање смена у школама и радног времена вртића, али и мотивисањем послодаваца да на друге начине изађу у сусрет запосленим родитељима.

Циљ истраживања и самог пројекта јесте да се види какво је стање на терену и шта ми као институција можемо да урадимо и предложимо другим надлежним министарствима, како би се однос те две сфере живота запослених родитеља довео у равнотежу, казала је Александра Чамагић, помоћница министра за бригу о породици и демографију, на представљању истраживања. – Питање којим смо се бавили у истраживању је како запосленима омогућити усклађивање рада и родитељства и тиме им период одрастања деце учинити мање стресним, а истовремено како послодавцима предочити да задовољни запослени више доприносе продуктивности самог предузећа.

Гордана Јордановски, коауторка истраживања ”Јединице локалне самоуправе и усклађивање рада и родитељства“

Важно је направити спрегу, где ће послодавци изаћи у сусрет родитељима, било неким обликом флексибилног радног времена, било на неки други начин, и тиме обезбедити обострану корист. Ако можемо да нађемо нешто позитивно у протеклој Kовид години, то је онда чињеница да је пуно послодаваца успело да истестира рад од куће, као један облик флексибилног радног времена. Циљ је да се тај облик рада, и када пандемија прође, прихвати као једна нормална опција која се може честокористити када су у питању запослени родитељи.

Један од података истраживања нам каже да би великом проценту родитеља (скоро 90 одсто), када би требало да мењају посао, од пресудног значаја било то да ли нови послодавац нуди неку форму флексибилног радног времена, навела је демографкиња Гордана Бјелобрк, координаторка пројекта „ЈЕДНАKИ“ и коауторка истраживања „Јединице локалне самоуправе и усклађивање рада и родитељства“ и „Усклађивање рада и родитељства – послодавци и запослени“. – У Србији, тек свака пета општина или град имају дефинисане активности усмерене на помоћ породицама са малом децом, самохраним родитељима или младим брачним паровима које запошљавају, а које би им омогућиле боље усклађивање рада и родитељства.

Александра Чамагић, помоћница министра за бригу о породици и демографију

Међутим, у јединицама локалне самоуправе итекако се размишља о таквим олакшицама, јер чак 43 одсто упитаних општина које се тренутно не баве стратешким правцима у овој области, ипак планира да се убудуће активно укључи у афирмацију родитељства, и изнађе и примени решења која омогућавају лакше усклађивање посла и приватног живота. Додатно, већина општина, њих 78,4 одсто, свесно је потребе да својим запосленима обезбеди институционалне услове за усклађивање рада и родитељства и да на тај начин повећа њихову продуктивност, што за крајњи резултат има остваривање бољих пословних резултата јединица локалне самоуправе.

Највећи простор за будуће деловање истраживање види у увођењу различитих облика флексибилног радног времена, које је један од најкоришћенијих модела олакшица послодаваца у свету, док код нас још није довољно заступљено, истакла је Гордана Јордановски, коауторка истраживања „Јединице локалне самоуправе и усклађивање рада и родитељства“.

У оквиру пројекта „ЈЕДНАKИ“, Фондација Дивац израдила је и два приручника , како за послодавце тако и за запослене, са циљем да се тај партнерски однос ојача али и да се запосленима пруже информације о правима из области рада и запошљавања, са посебним акцентом на жене.

Овај текст је израђен уз финансијску подршку Европске комисије. За садржај текста искључиво су одговорни Министарство за бригу о породици и демографију и Фондација Ана и Владе Дивац и не може се ни под којим околностима сматрати да овај текст представља ставове Европске комисије. Пројекат „Једнаки – ка родној равноправности усклађивањем радног и породичног живота запослених“ финансиран је из програма Европске уније „Права, једнакост и држављанство (2014-
2020)“.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/da-li-poslodavci-u-srbiji-cuju-svoje-zaposlene-kako-zaposleni-u-srbiji-mogu-da-usklade-rad-i-roditeljstvo/