ДАН ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ-1. МАРТ

Обележавање 1. марта,  Светског дана цивилне заштите, установљено је 1990. године одлуком Генералне скупштине Међународне организације цивилне заштите (ICDO) са циљем да се скрене пажња широј јавности на витални значај цивилне заштите и развијања свести о значају припремљености за превентивне и самозаштитне мере и поступке у случају елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и других несрећа и опасности.

Према међународним стандардима, цивилна заштита представља организован одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну средину. Она представља целовит систем и најшири облик организовања, припремања и учешћа становништва у хуманитарним активностима и задацима заштите и спасавања.

Цивилна заштита у Републици Србији, после више од две деценије поново добија на значају и интензивно се ради на њеном јачању. Услед честих појава ванредних ситуација,  држава препознаје значај и улогу цивилне заштите за успостављање правовременог и ефикасаног одговора на све изазове и опасности.

У Сектору за ванредне ситуације цивилној заштити се поклања велика пажња. Сектор је носилац израде Националне процене угрожености и Националног плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у оквиру којег се планирају, организују и реализују све мере и задаци цивилне заштите као што су: евакуација, склањање, збрињавање, прва помоћ и медицинска помоћ, РХБ заштита, заштита од пожара, спасавање од поплава, на води и под водом, асанација и послови уништавања неексплодираних убојних средстава. У току је формирање специјализованих јединица цивилне заштите, које ће бити добро опремљене и обучене за најсложеније послове заштите и спасавања. Цивилна заштита се организује и планира и на нивоу јединица локалне самоуправе, органа државне управе и привредних друштава. У току је процес формирања јединица цивилне заштите опште намене и повереника цивилне заштите по насељеним местима у свим градовима и општинама.

Несреће и катастрофе се могу догодити свуда и у сваком моменту. Искуство протеклих година показује да се број катастрофа широм света повећава и да је број људских жртава све већи као и материјална штета изазвана њима. Пред цивилном заштитом као и пред целокупним системом заштите и спасавања у Републици Србији, стоје нови изазови, ризици и претње које доносе ванредне ситуације, а којима она адекватно треба да одговори у будућности. То захтева реформу постојећих и формирање нових оперативнијих структура цивилне заштите.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/dan-civilne-zastite-1-mart/