ДЕТАЉАН ПЛАН НАСТАВЕ У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Министарство просвете припремило је за средње школе два модела наставе по којима може да се реализује планирани програм – настава по комбинованом моделу и настава на даљину.

Настава у гимназијама и средњим стручним школама по комбинованом моделу подразумева да ученици од првог до четвртог разреда једне недеље долазе у школу на непосредну наставу, а следеће недеље реализују часове путем наставе на даљину.

Смену чине ученици првог и другог разреда односно трећег и четвртог разреда.

Уколико је број уценика у одељењу већи од 16, одељење се дели у две групе (школа бира најоптималнији критеријум за поделу на групе).

Да ли ће ваша деца од 1. септембра у клупе или ћете изабрати онлајн школу?

Уколико је број ученика у одељењу, односно групи за вежбе, практичну наставу, стране језике мањи од 16 за њих се настава одржава без поделе на групе и увек у школи.

Школа треба пажљиво да изради распоред часова како би се обезбедио континуитет часова за ученике.

Оцењивање ученика у овом моделу наставе се реализује када су ученици у школи уважавајући све принципе оцењивања.

Ученици једне групе, када имају наставу у школи имају све часове по распореду. Школе могу прилагодити распоред тако да се часови из предмета са већим недељним фондом реализују као двочаси или у блоковима како би се број наставника који свакодневно долазе у школу свео на оптималну меру.

Часови трају по 30 минута. Пауза између смена у школи се користи за чишћење и дезинфекцију учионица, ходника, лабораторија, радионица, библиотека и свих других простора у школи који се користе за наставу и учење.

Такође се време између смена може користити за реализацију практичних облика наставе нарочито у ситуацији када ученици нису у могућности да овај облик наставе реализују код послодавца са којим школа има одговарајући уговор.

Приликом припремања за непосредну наставу у школи, наставници треба да израђују припреме за наставне јединице у дигиталном облику како би се оне могле користити и у моделу учења на даљину (питања, задаци, материјали за учцење и вежбање)

Препоручује се школама да стручна већа наставника заједнички припремају и деле наставне садржаје. Ово је посебно важно за велике школе у којима један исти наставни предмет у истом разреду и по истом или сличном програму реализује више наставника.

Пожељна је сарадња у циљу дељења наставних ресурса и између школа у оквиру заједница школа односно стручних друштава појединих наставних предмета.

Настава на даљину је посебан облик образовно-васпитног рада где ученици програм наставе и учења у целини или један део остварују коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије за учење, без непосредног боравка у школи.

Овај облик наставе се примењује када се настава у школи не реализује у циљу очувања безбедности и здравља ученика и наставника.

Настава на даљину организује се за ученике школе и обухвата наставу и друге облике организованог рада (индивидуално, у групи или одељењу).

Средња школа бира софтвер који це користити за реализацију наставе на даљину. Ови специјализовани софтвери могу да обезбеде формативну и сумативну процену ученичких постигнућа уколико су епидемиолошке мере такве да се директна настава не препоручује ни у најмањим групама.

Директор и стручни сарадници прате наставу и имају приступ виртуелним учионицама, онлајн часовима и другим облицима наставе на даљину. За седам општеобразовних предмета (математика, српски језик и књижевност, физика, хемија, историја, географија и биологија) приступ садржајима и активностима могућ је у било које време (24 цаса током 7 дана у недељи).

То је затворено образовно решење (не постоји могућност приступа неовлашћеним лицима). Доступан је путем интернета, посредством различитих врста дигиталних уређаја (рачунар, лаптоп, таблет, мобилни телефон) без обзира на инсталирану верзију оперативног система (Wиндоwс/Андроид/иОС/МацОС).

Омогућава креирање дигиталних садржаја који садрже текст, слике, звук, видео-записе и линкове ка провереним веб сајтовима на које наставник упућује ученике.

Има уграђене функционалности које омогућавају комуникацију на релацији наставник ученик и ученик-други ученици.

Омогучава наставницима да креирају квизове/тестове или упитнике за процену знања уценика, а поседује могућност складиштења наставних материјала и ученичких радова.

Средња стручна школа организује професионалну праксу у складу са законом и мерама које прописује послодавац у компанији у којој се она остварује.

Имајуци у виду да се реализација практичне наставе и вежби за медицинске школе неће реализовати у здравственим установама, школе треба да припреме план реализације тог вида наставе у школским кабинетима уз максимално коришћење симулација и осталих пригодних облика практичног рада којим се стиче компетенција за стандард квалификације.

Организовати реализацију наставе на нацин да свако одељење (групе) има своју учионицу, односно током малих одмора нема промене уционице/кабинета, осим када је то неопходно због специфицности наставних предмета и коришћења одредене опреме и наставних средстава.

Школе ће до 24. августа доставити оперативни план надлежној школској управи са распоредом планираних часова по разредима на сагласност, изабрану платформу за рад на даљину, активности које обезбеђују да сви уценици буду укључени у рад

Директор организује, са посебном пажњом, дежурства у школском објекту током радног дана (у ходницима, дворишту, на уласку у школу) а у циљу подизања епидемиолошке и сваке друге безбедности ученика и запослених. У свим школским објектима се поштују све прописне епидемиолошке мере.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/detaljan-plan-nastave-u-srednjim-skolama/