ДО КАДА ТРЕБА ЧУВАТИ РАЧУНЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ?

Духови старих дугова, на које смо потпуно заборавили или смо их давно намирили, често знају да нас походе у садашњости, и то увек када нека институција „претресе“ своју базу података и пронађе да смо јој дужни још хиљаду, две динара, увећаних за огромну камату.

Није ретко да поједина предузећа рачунају на незнање грађана, који ће, под претњом принудне наплате, намирити тако утврђен дуг, иако је он већ одавно – застарео. А можда је и намирен у року, али „дужник“ за то нема доказ у виду уплатнице.

Тако рачун за утрошену електричну енергију ЕПС-а за месец јул 2017. године доспева за плаћање 20. августа 2017. године, и то потраживање ЕПС -а застарева 21. августа 2018. године.

– Након тога не постоји обавеза грађанина да плати тај рачун и ЕПС нема права да га принудно наплати, а у случају да покуша принудну наплату потребно је само изјавити приговор застрелости – објашњава Светлана Павловић.

У пракси се, међутим, често дешава да јавна и комунална предузећа издају грађанима рачуне за комуналне услуге које су пружене пре пет, шест година.

– Те обавезе су застареле за наплату и грађани немају обавезу да такве рачуне плаћају – указује наша саговорница.

– У том случају, грађанима се препоручује да те рачуне рекламирају предузећу које их је издало, у року од осам дана од дана пријема. И да посебно нагласе да су рачуни застарели. Ипак, ако се покрене поступак принудне наплате преко јавног извршитеља за застареле обавезе, грађани морају у писаној форми уложити приговор на Решење о извршењу које им мора бити достављено од стране поступајућег извршитеља. У том приговору ће навести да су дуговања застарела.

Осим комуналних услуга, које свакодневно користимо, обавезе често имамо и према порезницима. Читатељка „Новости“ Ленка Д. из Београда, јавила се редакцији са примедбом на решење Пореске управе, којим јој је наложено да плати 4.270 динара пореза на пренос апсолутних права за аутомобил који је продала пре равно 13 година, иако ове пореске обавезе застаревају после пет година.

– Порез на пренос апсолутних права плаћа се код преноса уз накнаду права својине на непокретности, права својине на моторном возилу, права коришћења грађевинског земљишта и преносу права интелектуалне својине – каже адвокат Милош Јовановић.

– Порески обвезник је продавац, односно преносилац права, а обавеза плаћања пореза настаје у моменту преноса односно стицања одређеног права, што је заправо моменат закључења уговора.

Законска обавеза грађанина је да у року од 30 дана од дана овере уговора, поднесе Пореској управи пореску пријаву.

– Порез решењем утврђује Пореска управа, којим грађанина обавезује да у року од 15 дана плати порез – наводи Јовановић.

– Пореска управа има рок од пет година да утврди и наплати порез, и он почиње да тече од 1. јануара наредне године у којој је настала пореска обавеза. Након истека тог рока од пет година, наступа застарелост наплате пореске обавезе, што значи да грађани не морају да је плате. У том случају би најбоље било да се грађани писаним путем обрате Пореској управи и истакну застарелост предметног потраживања.

Међутим, ако грађанин не пријави овај порез у законском року, сматра се да пореска обавеза настаје у моменту сазнања Пореске управе за правни посао.

Новости

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/do-kada-treba-cuvati-racune-za-komunalne-usluge/