ДОЖИВОТНИМ ИЗДРЖАВАЊЕМ ДО СТАНА

Велики број грађана нема решено стамбено питање. Најугроженији су млади брачни парови. Кров над главом стичу наследством, куповином некретнине за кеш или на кредит. Међутим, велики број нема шта да наследи, а нема ни новца за куповину, па се одлучује за доживотно издржавање неког старијег рођака, пријатеља или комшије, са жељом да им омогући мирну и безбрижну старост, и заузврат добије стан или кућу.

Закон о наслеђивању Републике Србије, овакав вид стицања имовине је јасно дефинисао.

– Уговор о доживотном издржавању, по својој законској дефиницији представља документ којим се једно лице, прималац издржавања, обавезује да се после његове смрти на даваоца издржавања пренесе својина одређених ствари или неких права – објашњава адвокат Борис Кошћал. – Давалац издржавања се обавезује, да ће примаоца издржавања издржавати до смрти, односно да ће се бринути о њему до краја његовог живота, те да ће га након смрти сахранити, у складу са његовим жељама.

Закон под „издржавањем“ подразумева, обезбеђивање становања, хране, одеће и обуће, као и одговарајуће неге у болести и старости. Ако је уговором дефинисано, ту се рачунају трошкови лечења и давања за свакодневне уобичајене потребе.

Овакав вид стицања непокретне имовине веома је поуздан и најтеже га је оборити на суду. Одредбе уговора, везане за давање издржавања, ступају на снагу истог тренутка када се уговор потпише – интер вивос.

У последње време неки предузетници од доживотног одржавања праве бизнис. Имају на свом платном списку медицинско особље, домаћице, домаре који обилазе старија лица у Београду. Плаћају им рачуне и храну, а заузврат, добијају имовину после њихов смрти.

Пракса у судовима је показала, да се сваки десети уговор о издржавању раскине јер једна од две уговорне стране не буде задовољна.

Обавеза издржавања обухвата поред материјалног издржавања и обавезе у погледу неге и помоћи примаоцу издржавања у време болести, тако да се неизвршење ових обавеза може узети као основ побијања уговора о доживотном издржавању. Уколико је давалац издржавања пропустио да извршава обавезе у погледу неге и помоћи у време болести која је претходила смрти примаоца издржавања, макар оно било и релативно кратког временског трајања, не може се говорити о неиспуњењу уговора у незнатном делу.

Форма је битан елемент уговора о доживотном издржавању. Документ се закључује у писаној форми и оверава пред надлежним јавним бележником. Уколико се форма предвиђена Законом о наслеђивању не испоштује, уговор о издржавању је ништаван.

Новости

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/dozivotnim-izdrzavanjem-do-stana/