ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ПРЕУЗИМА 650.000 МЕРНИХ УРЕЂАЈА

Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција, објавио је да, у складу са Законом о енергетици, од свих корисника система преузима мерне уређаје, мерно разводне ормане, прикључне водове, инсталације и опрему у мерно разводним орманима, а план је да се у управо започетој фази преузме 650.000 мерних уређаја на територији целе Србије.

ЕПС Дистрибуција овим преузима и обавезу одржавања преузете опреме и сносиће трошкове будућег одржавања мерних уређаја, мерно разводних ормана, прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману, наведено је у саопштењу.

Kорисници система немају никакве трошкове у вези са преузимањем, а у складу са Законом о енергетици, ЕПС Дистрибуција уредиће услове преузимања уговором.

Обавештење и уговор у два примерка су достављени корисницима система на адресу уручења рачуна за електричну енергију.

Један потписан примерак уговора потребно је вратити надлежном огранку ЕПС Дистрибуције у року од осам дана на назначену адресу.

Уколико корисници система не потпишу уговор о преузимању, остају одговорни за исправност и одржавање те опреме и мерних уређаја, што значи и да ће сносити све будуће трошкове њиховог одржавања.

Преузимање мерних уређаја и остале опреме не значи и истовремену замену постојећих мерних уређаја, већ се њихова замена ради у складу са постојећим законским прописима.

Прецизирано је да се преузимање мерних уређаја и опреме одвија по фазама.

Од укупно 3.684.000 мерних места, ЕПС Дистрибуција је до сада преузела опрему и мерне уређаје на око 600.000 мерних места.

У сада започетој фази, на дистрибутивном подручју Београда биће преузети мерни уређаји и остала наведена опрема 163.280 корисника, на дистрибутивном подручју Новог Сада 168.610, на дистрибутивном подручју Kралјева 163.670, на дистрибутивном подручју Ниша 104.260 и на дистрибутивном подручју Kрагујевца 50.180.

Уговор о преузимању може потписати само лице које испуњава законске услове за то, односно лице које је корисник система или лице које има важећу законску пуномоћ да потпише уговор о преузимању, уместо корисника система.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/eps-distribucija-preuzima-650-000-mernih-uredjaja/