ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ПУЦАЊЕ ПЛОДОВА ТРЕШЊЕ

 

На пуцање плодова трешње утиче велики број фактора. Са једне стране, то су особине плода, као што су крупноћа, чврстоћа меса, анатомска грађа покожице, особине кутикуле, величина и густина стома, осмотска концентрација сока плода, фаза развоја плода.

Са друге стране, на пуцање плодова утичу фактори спољне средине, као што су количина и трајање падавина и температура.
Сматра се да су крупнији плодови више осетљиви на пуцање од ситнијих. Утврђено је да унутар исте сорте крупнији плодови више пуцају у односу на ситније. Такође, плодови са стабала која су више родила мање пуцају, што се може објаснити њиховом мањом крупноћом у односу на плодове са стабала која су дала нижи принос.

Генерално се сматра да су сорте трешње са чвршћим месом осетљивије на пуцање плода у односу на сорте са меким месом. Установљена је значајна позитивна корелација између чврстоће меса и степена пуцања плода. Међутим, постоје и бројна одступања од овог правила. На пример сорте Регина, Лапинс, које имају чврсто месо, су мало осетљиве на пуцање плода, док су сорте Примавера и Лионска рана, које имају меко месо, веома осетљиве на пуцање. На пуцање плода утичу и неке особине покожице, као што су еластичност, величина ћелија епидермиса, особине стома и кутикуле. Сорте трешње које имају више изражену еластичност покожице су мање склоне пуцању плода. Међутим, за сада не постоје методе помоћу којих би се прецизно измерила еластичност покожице. Установљена је значајна позитивна  корелација између величине ћелија епидермиса и степена пуцања плода. Она је била најјача код ћелија које се налазе на врху плода. Сматра се да на пуцање плода утичу и неке особине стома, као што су број, распоред и величина.

Kутикула се налази на површини епидермиса покожице и има заштитну улогу. Она представља баријеру која спречава улазак воде у плод, као и губитак воде из плода. Kутикула је изграђена од кутина (90-99%) и воска (1- 10%). Иако је учешће воска у грађи кутикуле мало, он има далеко већу
улогу као баријера за улазак и излазак воде из плода. Утврђено је да су сорте трешње са већом дебљином кутикуле мање осетљиве на пуцање плода. На покожици плодова трешње се јављају ситне кутикуларне фрактуре, које нису видљиве голим оком.

Претпоставља се да су оне главна места кроз која вода улази у плод и одакле почиње пуцање покожице. Ове фрактуре се могу јавити у раној фази развоја плода, око месец дана након заметања. Висока влажност земљишта и ваздуха, као и нередовна обезбеђеност стабала водом подстичу њихово формирање. Појава и развој кутикуларних фрактура зависе од сорте и подлоге. Ове микрофрактуре стварају услове за појаву трулежи плодова трешње након бербе. Осмотска концентрација сока плода (садржај растворљиве суве материје) такође утиче на пуцање плодова. Уколико је она већа, пуцање је више изражено.

Ово поткрепљује и чињеница да је пуцање највише изражено на врху плода, који се одликује и највећим садржајем шећера. Међутим, наводи се да између садржаја растворљиве суве материје и пуцање плода у већини случајева постоји слаба корелација и сматра се да осмотски ефекти имају мању улогу у пуцању плода у односу на друге факторе. Фаза развоја
плода. У већини случајева пуцање се јавља при крају треће фазе развоја плода (интезиван пораст и сазревање). Kод неких сорти пуцање се може јавити и раније, на почетку треће фазе, док су плодови још зелене боје (на пример код сорти Ван и Ламберт). У литератури се наводи да осетљивост на
пуцање почиње 10-25 дана пре бербе у зависности од сорте и повећава се до оптималног датума бербе. На пуцање плодова значајан утицај имају количина и трајање падавина и  температура.

Пуцање је директно пропорционално количини падавина и дужини трајања влажења плодова. Повећањем температуре у распону од 10°Ц до 40°Ц линеарно се повећава пуцање плодова. Осетљивост плодова на пуцање је највећа изјутра, када је највећи тургор плодова, а
значајно се смањује у току најтоплијег дела дана, уколико је дан без падавина. Високе температуре у комбинацији са ветром и сувим ваздухом утичу на смањење тургора плодова и тако смањују ризик од
пуцања плодова. Са друге стране, фактори који утичу на смањење транспирације, као што су висока релативна влажност ваздуха и тихо време, без ветра, повећавају појаву пуцања плодова.

ПССС Смедерево
Биљана Николић

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/faktori-koji-uticu-na-pucanje-plodova-tresnje/