ГРАЂАНИ КОЈИ САМИ УПЛАЋУЈУ ПИО ФОНД МОРАЈУ ДА ИЗМИРЕ ОБАВЕЗЕ

Грађани који сами уплаћују доприносе за пензијско-инвалидско осигурање дужни су да до краја марта ове године уплате заостале рате из периода пре септембра прошле године. 

Наиме, изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, које су ступиле на снагу 30. септембра 2018. године, предвиђено је да онима који сами уплаћују доприносе за пензију а не плате доприносе у року од шест месеци, престаје својство осигураника.

Измене закона условиће, додају, и престанак осигурања одређеном броју осигураника за које се утврди да пре 30. септембра 2018. нису платили допринос у року од шест месеци од дана доспелости, било зато што су плаћали доприносе за ПИО на нижу основицу од утврђене или зато сто су нередовно измиривали обавезе.

Ови осигураници неће моћи да накнадно уплате доприносе за период за који допринос није плаћен, наводи се у саопштењу ПИО фонда.

Осигураницима који су плаћали доприносе у тачном износу и у року, подаци се региструју у матичној евиденцији и представљају основ за обрачун пензија када се за то стекну услови, кажу у ПИО.

Сви који испуњавају законске услове за уплату доприноса за ПИО, по основу члана 15 Закона, односно, добровољно се определе за самосталну уплату, чак и ако им је решењем Фонда престало својство осигураника по претходном захтеву, могу поново да поднесу захтев и приступе обавезном осигурању.

„Од уплате за јануар 2019. године важе нове основице осигурања, које су за 3,76 одсто више у односу на претходну годину и грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају“, каже се у саопштењу Фонда.

По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, наводе, најнижа основица осигурања износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци, што је 23.921,00 динар, а највиша пет просечних плата, односно 341.725 динара.

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи, кажу, да ће се месечни издатак за самосталну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање кретати у распону од 6.219,46 до 88.848,50 динара.

Износи основица осигурања и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање важе за целу 2019. годину и доступни су грађанима на сајту Фонда и на огласним таблама у филијалама.

Иначе, право на самосталну уплату доприноса имају сва лица која су ван осигурања (незапослени, студенти, домаћице, ђаци…) под условом да су старија од 15 година, да имају пребивалиште у Србији, да нису корисници пензије остварене у Србији или у држави са којом је закључен међународни уговор о социјалном осигурању…

Танјуг

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/gradjani-koji-sami-uplacuju-pio-fond-moraju-da-izmire-obaveze/