И ЗА АДАПТАЦИЈУ СТАНА ПОТРЕБНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

Реновирање стана, осим већих финансијских средстава, захтева и додатно време за добијање грађевинске дозволе за извођење радова, али и одобрење управника зграде. Адаптација без папира, уколико са комшијама нисте у пријатељским односима, суграђанима из џепа може избити и 50.000 динара, али и обуставу радова по налогу надлежне инспекције.

Нови Закон о становању и одржавању зграда заштитио је комшилук од несавесног извођења радова у суседном стану, али власницима наметнуо додатне обавезе, и финансијске и административне. Док се за кречење, лупање плочица и лепљење нових власници станова никоме не морају правдати, већи грађевински радови захтевају поседовање мање грађевинске дозволе, која кошта најмање 6.000 динара. Тако адаптације попут рушења унутрашњег зида, мењања столарије или замена централног грејања спадају у инвестиционе радове, које захтевају одређену документацију и дозволе надлежних институција.

Процедура добијања грађевинске дозволе подразумева најпре слање електронског упита Општини, на којој се налази стамбени објекат. Уз захтев за добијање мале грађевинске дозволе доставља се и идејни пројекат са потписом одговорног пројектанта и доказ о власништву над некретнином.

Уколико се упустите у нелегално инвестиционо одржавање, како га Закон дефинише, које подразумева све оне радове који утичу на нормално коришћење осталих стамбених јединица у објекту, на врата вам могу покуцати грађевински инспектори. Казнене мере су обустава радова, захтев за набавку дозволе или враћање објекта у првобитно стање. Ипак, најоштрија казнена мера новог Закона је плаћање износа од 50.000 динара.

Ове казнене мере важе и када је реч о промени спољне фасаде. Наиме, власници станова не смеју кречити нити изводити друге радове на адаптацији фасаде само на спољној површини свог стана, већ то морају учинити на нивоу целе вертикале. Због тога је потребно на нивоу скупштине станара поднети захтев, а не појединачно.

Ипак, уколико се суграђани одлуче само за текућа одржавања, попут замене санитарија, подних и зидних облога, никоме се не морају правдати, па ни управнику зграда.

– Текуће одржавање подразумева оштећења која настају употребом објекта или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно сви радови којима се обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу употребљивости – наводи се у Закону.

Новости

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/i-za-adaptaciju-stana-potrebna-gradjevinska-dozvola/