ИНСТИТУТ ГОША ОРГАНИЗУЈЕ КУРС ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ИНЖЕЊЕРЕ И ТЕХНОЛОГЕ ЗАВАРИВАЊА

Обавештавамо Вас да Институт ГОША организује курс за међународне инжењере заваривања (IWE) и међународне технологе заваривања (IWT) према програму и правилима Међународног института за заваривање – ИИW. Овај курс припада јединственом и свеобухватном систему образовања, обуке, квалификације и сертификовања везаном за заваривање а који се примењује на појединце и компаније и који је усаглашен на светском нивоу.
Почетак курса за IWE/IWT је 10. новембра 2018. Год. У жељи да постигнемо боље ефекте у настави и уцењу, предавања це се, као и на претходном курсу, одржавати три дана у недељи (четвртак, петак и субота).
Укупни фонд цасова за ИWЕ је 448 цасова, а за IWT је 369 часова, од цега је по 60 часова практицне наставе. Kурс за IWE/IWT подељен је на теоријски и практични део. Теоријски део обухвата предавања из цетири области (Поступци заваривања и опрема за заваривање; Материјали и њихово понашање при заваривању; Заварене конструкције и пројектовање; Производња и инжењерска примена) и одвијају се у Инстититу ГОША у Београду. Вежбе се одвијају у Институту ГОША у Смедеревској Паланци. Четири испита (писмени и усмени) полажу се након сваког поглавља. Завршни део курса је одбрана завршног рада.
Приступ курсу: Неопходно је да кандидати обезбеде оверену копију дипломе о претходном образовању: факултета (МСц) или више школе од 6 семестара (Бцх) за инжењере, односно више школе (трајање 5 семестара) или средње школе (4 године) за технологе. Приступ курсу имају инжењерско техницке струке.
Цена курсева: 2200 € за (IWE) и 1800€ за(IWT), у динарској противвредности на дан плацања по средњем курсу НБС, без ПДВ. Вредност ПДВ је 20%. У цену су укључена предавања, вежбе и уџбенички материјал. Могуће је и плаћање у неколико рата.
Издавање дипломе се посебно плаћа ДУЗС-ЦертПерс –овлашћеном националном телу за образовање кадрова у заваривању (АНБ) по цени 660€(цена још није одређена, предпоставка је да ће бити 660ЕУР) у динарској противвредности на дан плаћања по курсу НБС, без ПДВ. Вредност ПДВ је 20%. Сваки полазник на почетку курса склапа уговор са ДУЗС-ЦертПерсом.
Матични број: 07264534 Шифра делатности: 7219 Регистарски број: 02207264534 ПИБ:100034634, обвезник ПДВ
11000 БЕОГРАД, Милана Ракића 35, Телефон: 011/ 2413-332, 2421-146, Фаx: 011/ 2410-977, е-маил: директор@институтгоса.рс www.институтгоса.рс
11420 Смедеревска Паланка, И српског устанка 202 Телефон: 026/ 322-043, 314-044, Фаx: 026/314-767 е-маил: институтгосасп@гмаил.цом
Пре почетка курса неопходно је да кандидати доставе поред пријаве, оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету (школи). Ову документацију потребно је што раније доставити (најкасније 10 до 15 дана пре поцетка курса).
Организације и појединци заинтресовани за уцешце на курсу треба да пошаљу пријаву е-мејлом или поштом на адресу: Институт ГОША, Београд, Милана Ракица 35
Директор Мирко Личина, дипл. маш. инг.
Особа за контакт и обавештења је:
Милан Проколаб, дипл.маш.инг., IWE – Руководилац образовног и развојног центра за заваривање и сродне поступке
Тел:011/2413422 моб. 064/8389826 Фаx: 011/ 2410-977 е-маил: милан.проколаб@институтгоса.рс
11000 БЕОГРАД, Милана Ракића 35, Телефон: 011/ 2413-332, 2421-146, Фаx: 011/ 2410-977, е-маил: direktor@institutgosa.rs www.institutgosa.rs

Институт 11420 Смедеревска Паланка, И српског устанка 202 Телефон: 026/ 322-043, 314-044, Фаx: 026/314-767 е-маил:institutgosasp@gmail.com
Гоша д.о.о. за обављање научноистраживачких и развојних послова
Матични број: 07264534 Шифра делатности: 7219 Регистарски број: 02207264534 ПИБ:100034634, обвезник ПДВ

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/institut-gosa-organizuje-kurs-za-medjunarodne-inzenjere-i-tehnologe-zavarivanja-2/