ИСПЛАТА НОВЧАНЕ НАКНАДЕ НЕЗАПОСЛЕНИМА У ПОНЕДЕЉАК

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће у понедељак 14.12.2020.године, исплатити посебну новчану накнаду уплатом на текуће рачуне корисника код пословних банака, за новембар месец 2020. године.

Право на новчану накнаду има лице које је било осигурано најмање 12 месеци непрекидно или с прекидима у последњих 18 месеци. Непрекидним осигурањем сматра се и прекид обавезног осигурања краћи од 30 дана.

Незапослени има право на новчану накнаду у случају престанка радног односа или престанка обавезног осигурања, по основу:

  1. престанка радног односа због отказа од стране послодавца, ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла, осим лица која су се, у складу са одлуком Владе о утврђивању програма решавања вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију, својевољно определила за новчану накнаду или посебну новчану накнаду – у већем износу од висине отпремнине утврђене Законом о раду, или ако запослени не остварује резултате рада, односно нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради;
  2. престанка радног односа на одређено време, обављања привремених и повремених послова, пробног рада;
  3. престанка функције изабраних, именованих и постављених лица, уколико није остварено право на мировање радног односа или накнаду плате;
  4. преноса оснивачких права власника, односно члана привредног друштва;
  5. отварања стечаја, покретања ликвидационог поступка и у другим случајевима престанка рада послодавца;
  6. премештаја брачног друга и
  7. престанка радног односа у иностранству.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/isplata-novcane-naknade-nezaposlenima-u-ponedeljak/