ИЗРАДА НАЦРТА НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ПОЉОПРИВРЕДЕ 2022-2024.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде започело је израду нацрта Националног програма за пољопривреду за период 2022-2024. године, чије је усвајање планирано почетком 2022. године.
Национални програм за пољопривреду представља ближу разраду циљева и праваца развоја сектора на средњерочном нивоу, предвиђених Стратегијом пољопривреде и руралног развоја за период 2014-2024. године, објавило је данас Министарство пољопривреде.

Као плански документ, Национални програм за пољопривреду дефинише смернице развоја пољопривредне политике у наредном трогодишњем периоду, као и динамику и начин усклађивања са Заједничком пољопривредном политиком ЕУ.

Доношење Националног програма за пољопривреду за период 2022-2024. године омогућава континуитет у планском планирању пољопривредне политике, с обзиром да следи након истека важења Националног програма за пољопривреду за период 2018-2020. године.

Национални програм за пољопривреду за период 2022-2024. године ближе дефинише мере и активности у оквиру циљева програма, који се односе на директну подршку производњи, јединствену организацију тржишта пољопривредних производа, институционалну и системску подршку и органску производњу.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/izrada-nacrta-nacionalnog-programa-poljoprivrede-2022-2024/